Vielä ehtii! Land of Dreams-näyttely esillä Vaasan taidehallissa 16.4. asti

Land of Dreams (suom. Satumaa) on 3-kanavainen videoteos Heidi Kilpeläisen vuosina 2017─2018 toteuttamasta Lauluvastaanotto (Tango Therapy) -performanssiprojektista. Taiteilija kiersi vastaanottokeskuksissa, sekä sotainvalidien ja -leskien kodeissa laulamassa yhdelle ihmiselle kerrallaan. Laulun vastaanottaja sai halutessaan vastavuoroisesti laulaa Kilpeläiselle laulun omalla kielellään.  

Performanssi perustuu kahden ihmisen kohtaamiseen, jossa melodia toimii kielivaikeuksista huolimatta rajoja rikkovana kommunikointikeinona.