Näyttelyehdotukset

Näyttelyehdotukset

Pääosa Vaasan taidehallin näyttelyistä valitaan vuosittaisen, tammikuussa aukeavan näyttelyhaun kautta. Lisäksi tilassa järjestetään Vaasan kaupungin museoiden tuottamia ja yhteistyökumppaneiden kanssa tuotettuja näyttelyitä. Näyttelytilan koko on 230 m².

Hae näyttelyaikaa Vaasan taidehalliin 2020

Taiteilijat ja taiteilijaryhmät voivat hakea noin 10 viikon näyttelyaikoja Vaasan taidehalliin. Vuoden 2020 näyttelyiden hakuaika päättyy perjantaina 29.3.2019 klo 16.00.
Vaasan taidehallin näyttelyt esittelevät uusia taidemuotoja, kokeilevaa taidetta, visuaalisen kulttuurin rajapintoja sekä ajankohtaisia kulttuurisia ilmiöitä. Näyttelyissä voidaan nivoa yhteen kulttuurin eri ilmiöitä ja taidetta. Näyttelyt täydentävät Vaasan kaupungin museoiden näyttelytarjontaa ja rikastavat vaasalaista kulttuurielämää.

Vaasan taidehalli sijaitsee Vaasan ydinkeskustassa kaupungintalon yhteydessä (Senaatinkatu 1 D). Näyttelytila on kooltaan noin 230 m². Tilan esittelyyn, pohjakaavaan ja tilakuviin voi tutustua täällä.

Voit osallistua avoimeen näyttelyhakuun jättämällä sähköisen hakemuksen hakuaikana. Hakemukseen liitetään näyttelysuunnitelma, teoskuvia, hakijoiden ansioluettelot ja toivomus näyttelyajasta. Jos hakemus sisältää video- tai äänimateriaalia, se tulee sisällyttää linkkinä joko näytteeseen tai kokonaiseen teokseen, joka on katsottavissa internetissä (esim. Vimeo, Youtube).

Sähköinen hakulomake

Vaasan taidehallin näyttelymaksu on 750€. Vaasan taidehalli vastaa tilan avoinnapidosta, teosten vakuutuksista näyttelyn ja kuljetusten ajan sekä avajaisista ja tiedottamisesta käytäntöjensä mukaisesti. Näyttelyn järjestäjä vastaa näyttelyn tuotanto- ja kuljetuskustannuksista, näyttelyn ripustamisesta Vaasan taidehallin henkilökunnan avustuksella sekä tiedotusmateriaalin valmistelusta (tiedoteteksti ja tiedotuskuvat).

Tieto näyttelyajasta lähetetään hakijoille viimeistään 31.5.2019.

Lisätietoja hausta:
amanuenssi Anna Franck
anna.franck(a)vaasa.fi
040 6725415