Näyttelyehdotukset

Näyttelyehdotukset

Pääosa Vaasan taidehallin näyttelyistä valitaan vuosittaisen, tammikuussa aukeavan näyttelyhaun kautta. Lisäksi tilassa järjestetään Vaasan kaupungin museoiden tuottamia ja yhteistyökumppaneiden kanssa tuotettuja näyttelyitä. Näyttelytilan koko on 230 m².

 

Hae näyttelyaikaa Vaasan taidehalliin 2021

 

Taiteilijat ja taiteilijaryhmät voivat hakea näyttelyaikoja Vaasan taidehalliin. Vuoden 2021 näyttelyiden hakuaika päättyy maanantaina 16.3.2020 klo 16.00.

Vaasan taidehallin näyttelyt esittelevät uusia taidemuotoja, kokeilevaa taidetta, visuaalisen kulttuurin rajapintoja sekä ajankohtaisia kulttuurisia ilmiöitä. Näyttelyissä voidaan nivoa yhteen kulttuurin eri ilmiöitä ja taidetta. Näyttelyt täydentävät Vaasan kaupungin museoiden näyttelytarjontaa ja rikastavat vaasalaista kulttuurielämää.

Vaasan taidehalli sijaitsee Vaasan ydinkeskustassa kaupungintalon yhteydessä (Senaatinkatu 1 D). Näyttelytila on kooltaan noin 230 m². Tilan esittelyyn, pohjakaavaan ja tilakuviin voi tutustua täällä.

Voit osallistua avoimeen näyttelyhakuun jättämällä sähköisen hakemuksen hakuaikana. Hakemukseen liitetään näyttelysuunnitelma, teoskuvia, hakijoiden ansioluettelot ja toivomus näyttelyajasta. Jos hakemus sisältää video- tai äänimateriaalia, se tulee sisällyttää linkkinä joko näytteeseen tai kokonaiseen teokseen, joka on katsottavissa internetissä (esim. Vimeo, Youtube).

Sähköinen hakulomake

Vaasan taidehallin näyttelymaksu on 750€. Vaasan taidehalli vastaa tilan avoinnapidosta, teosten vakuutuksista näyttelyn ajan sekä avajaisista ja tiedottamisesta käytäntöjensä mukaisesti. Näyttelyn järjestäjä vastaa näyttelyn tuotanto- ja kuljetuskustannuksista, näyttelyn ripustamisesta Vaasan taidehallin henkilökunnan avustuksella sekä tiedotusmateriaalin valmistelusta (tiedoteteksti ja tiedotuskuvat).

Tieto näyttelyajasta lähetetään hakijoille viimeistään 30.4.2020.

Lisätietoja hausta:

amanuenssi Anna Franck

anna.franck@vaasa.fi

040 6725415