Esillä nyt

Merisiskot antroposeenissa

30.3.-25.5.2019

Huom! Su 26.5. Europarlamenttivaalit: Vaasan taidehalli on suljettu (äänestyspaikka)

Merisiskot eli Kati Immonen, Mari Krappala, Elina Ruohonen ja Tiina Vainio sekä vierailijana Antti Tolvi työskentelevät antroposeenissa tumman ekologian parissa. 

Merisiskojen kuraattori MariKrappalan mukaan tumma ekologia valaisee paikkaamme biosfäärissä ja kuulumistamme elolliseen lajiin vähemmän ilmeisellä tavalla, kuin mihin olemme tottuneet.

Merisiskot kokeilevat erilaisia reittejä tavoittaa ulottumattomissa olevia asioita keräilemällä ja seuraamalla paikallisia ääniä ja liikkeitä sekä luomalla uutta ei-elollisista pinnoista, kuten kalliohalkeamista ja kummitusten puheista sekä ei-inhimillisestä, ikivanhasta männystä ja kuivuneista kasveista, Krappala kuvailee.

Vaasan taidehallin näyttelyssä on teoksia, joista osan Merisiskot ovat tehneet yhdessä. He ovat tutkineet Vaasan merialuetta ja sen erilaisia näkyviä ja näkymättömiä tapahtumia.

Yksi taiteilijoista keskusteli vaasalaisen männyn kanssa, toinen matkusti eläinihmisten kuviteltuun joukkoon, kolmas mietti elollisen ja elottoman välisiä suhteita antamalla kuolleille oksille uuden elämän ja neljäs sai viestejä mereltä, Krappala kertoo.

Kati Immonen: Sarjasta Pullotettu: Merimetso (2016) kuva: Kati Immonen

Merisiskojen työ kunnioittaa luontoa

Merisiskot ovat erityisesti kiinnostuneita Itämeren tilasta. Taiteellisissa tutkimuksissaan he ottavat vapauden jatkaa tieteellistä tutkimusta omassa kontekstissaan. Työ kuljettaa edemmäs ympäristötutkimuksen tuloksia kysymällä jotain sellaista mitä ei vielä voi havainnoida. Se voi myös olla uuden alun löytämistä, josta on mahdollisuus jatkaa edemmäs erilaisilla metodeilla. Joskus taiteellinen teos voi palata takaisin luonnon peruskysymyksiin, joskus se liikkuu tulevaan, ehkä kauaskin meidän yhdessä kokemastamme todellisuudesta. Silloin taideteos esittää meille uuden mahdollisuuden, kysymyksen tai häiriöpisteen.

Kuten tieteellinen tutkimus, myös taiteellinen tutkimus kantaa vastuuta ympäristöstä, sen suojelusta ja siitä tehtyjen tutkimusten lainaamisesta. Merisiskojen työ on toista ihmistä, ei-elollista ja luontoa kunnioittavaa. 

Tiina Vainio: In Connection (2019) kuva: Tiina Vainio

Käytännön työtä meren hyväksi

Merisiskottekevät myös käytännön työtä meren hyväksi, mm. keväällä 2018 osallistumalla WWFn öljyntorjunta- ja öljyyntyneiden eläinten hoitokurssille. Kesällä 2019 he aloittavat Itämerta koskevan työskentelyn Kaliningradissa yhdessä paikallisten taiteilijoiden ja tutkijoiden kanssa. Käytännön työllä ryhmä haluaa kehittää toimintaansa aktivismia ja yhteisötaiteellista ulottuvuutta.

Elina Ruohonen: Global Race I (2019) kuva: Elina Ruohonen

Merisiskojen matka alkoi Örön linnakesaarelta, jossa he pitivät näyttelyn kesällä 2018. Vaasasta matka jatkuu kesällä 2019 Kaliningradiin residenssiin ja vuonna 2020 Kaliningradin valtion taidemuseoon.

Vaasan Taidehallin näyttelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Svenska Kulturfonden.