Esillä nyt

You’ve Changed 

Jennifer Lipkin & Svetlana Bogatcheva + Jan Lehmus & NAOWAO

20.8.-30.10.2022

 

– Ajanjakso, joka on muuttanut maailmaa, jakanut meitä, ja samanaikaisesti ohjannut meidät palaamaan olennaiseen:

Näyttely ”You’ve Changed” tutkii luomista muutoksen maailmassa. Se pyrkii muistuttamaan meitä taiteen muuntavasta voimasta sekä sen kyvystä toimia innostuksen, vakauden, tarkoituksellisuuden ja tulevaisuudenuskon lähteenä.

Näyttelykokonaisuus perustuu kahden taiteilijan, Svetlana Bogatchevan ja Jennifer Lipkinin, pandemiakeväänä 2021 käymiin keskusteluihin. Tunteiden heilahtelu voiman ja epätoivon välillä, liikkumattomuus ja digitaalinen yhteenkuuluvuus, sekä yhteys muihin ja kaipuu ulkoiseen maailmaan olivat aiheita, joita kumpikin osapuoli nosti keskusteluissaan esiin. Materiaalisuus, värit ja luovaan prosessiin omistautuminen tarjosivat molemmille taiteilijoille lohtua näinä koettelevina aikoina.

Bogatcheva ja Lipkin toimivat myös näyttelyn kuraattoreina. Yhdistämällä henkilökohtaisia ja yhdessä luotuja teoksia he ovat pyrkineet luomaan yhtenäisen narratiivin. Lisäksi näyttelyssä esiintyy taiteilijoiden Jan Lehmuksen ja Nao Waon ääni- ja digiteokset, jotka ovat syntyneet yhteisten keskusteluiden perusteella.

Näyttelyn teokset ovat monivivahteisia sanan laajassa merkityksessä. Bogatcheva ja Lipkin tarjoavat katsojalle moniaistisen kokemuksen arkkitehtonisilla asetelmilla, mukaansatempaavilla digitaalisilla teoksilla, käsitetaiteellisilla veistoksilla ja abstrakteilla maalauksilla.

Lisätietoa: www.youvechanged.net

Jennifer Lipkin. What goes up, 2022

Taiteilijoista:

Jennifer Lipkin (s. 1991) on monitieteinen taiteilija, jonka tausta pohjautuu muotoiluun ja arkkitehtuuriin. Hänen monivivahteisissa luomuksissaan painottuvat tutkimus, intuitio ja keholliset lähtökohdat.

Teoksillaan Lipkin haluaa luoda ajatuksia herättäviä hetkiä sekä merkityksellisiä kokemuksia korostamalla aistinäkökulmaa. Atmosfäärisillä asetelmilla, interaktiivisilla veistoksilla ja maalauksilla hän kannustaa katselijaa keskusteluun ja pohdintaan hetkissä, jotka edellyttävät läsnäoloa. Lipkin painottaa kaikissa teoksissaan värien merkitystä toiston kautta.

Lipkinin teoksia on ollut esillä taidegallerioissa, festivaaleilla ja designnäyttelyissä. Hän on työskennellyt tunnettujen yritysten, kuten Iittalan, Lumenen ja Issey Miyaken, kanssa. Tällä hetkellä Lipkiniä edustaa Galleria Azur Madridissa. Hän on opiskellut arkkitehtuuria Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette ‑korkeakoulussa (2017) ja valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta (2019).

Lipkin työskentelee kotikaupungissaan Vaasassa ja työ-asunnossaan Helsingissä.

Svetlana Bogatcheva (s. 1986) on vaasalainen monialainen taiteilija. Bogatcheva luo kollaaseja, tekstitaidetta, asetelmia ja veistoksia painottaen kokeilevaa lähtökohtaa luomisprosessissaan. Hänen ideansa syntyvät joskus visioista ja unelmista, jotka odottavat kärsivällisesti manifestoitumisen hetkeä. Toisinaan hän aloittaa prosessinsa etsimällä materiaaleja teollisuus- ja rakennusroskalavoilta, kirpputoreilta ja rautakaupoista. Tämän jälkeen hän kehittää uusia tapoja työskennellä näiden epätavanomaisten materiaalien kanssa, usein yhdistäen erilaisia välineitä ja tekniikoita.

Bogatcheva luo teoksia, joille ominaista on vahva materiaalisuuden tunne – kolmiulotteinen leikki, joka valjastaa aikaa, painovoimaa, lämpöä ja valoa. Hänen teoksensa ovat vahvasti juurtuneet aikaamme. Samalla ne tutkivat ikuisia kysymyksiä tarkoituksesta, identiteetistä ja muutoksesta.

Bogatcheva on opiskellut media- ja innovaatioalaa (Nya Medier och Innovation) Hyper Islandissa Ruotsissa (2007) sekä työskennellyt digitaalisen median ja innovaation parissa Isossa-Britanniassa, Ruotsissa ja Italiassa. Bogatcheva on pitänyt näyttelyitä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, muun muassa Lontoolaisessa The Royal Academy of Arts -akatemiassa ja Etelä-Korealaisessa CICA Museumissa. Bogatchevan teoksia on esillä Lontoossa, Neon Art Galleryssa.

Svetlana Bogatcheva. Please forgive us, 2022.

Jan Lehmus (Erakko) on kokkolalainen muusikko ja äänitaiteilija. Lehmus jäljittää ajan kulumista ja ohikiitäviä yksittäisiä hetkiä dokumentoimalla ja kartoittamalla äänimaisemia. Hän tutkii erilaisten äänien ja värähtelyjen emotionaalista ja psykologista vaikutusta. Tämä tehdään arkistoimalla tallenteita useista soittimista, arkisista esineistä, kaupunkien tunnelmista ja luonnon äänistä.

“Auditory Illusions” on tulos Lehmuksen yhteistyöstä Lipkinin ja Bogatchevan kanssa “You’ve Changed” näyttelyä varten. Ääniteos koostuu eri äänilähteistä ja se luo mukaansatempaavan kokemuksen ylittäen ajan. Teoksessa hyödynnetään binauraalisia äänitteitä ja kenttänauhoituksia yhtenäisessä 30 minuutin luupissa. Tämä luo erilaisia tarinallisia kokemuksia vierailijan liikkuessa tilassa. Jan Lehmus aloitti tutkimuksensa äänen voimasta tarkoituksenaan luoda erilaisia mielentiloja, joiden kautta on mahdollista sopeutua globaalin pandemian aiheuttamiin muutoksiin ja tunteisiin.

Taiteellista työskentelyä ja näyttelyn valmistamista ovat tukeneet Svenska kulturfonden, Svensk-Österbottniska samfundet (SÖS), Taiteen edistämiskeskus (Taike), sekä Paulon säätiö.

Ylin kuva: Liquid Memory, 2022.