Lahjoitukset

Lahjoitukset

 

Haluatko lahjoittaa museolle taidetta, esineitä tai arkistoaineistoa? Vaasan kaupungin museot ottaa vastaan lahjoituksia museoiden kokoelmaohjelman linjausten mukaisesti.

Jokainen lahjoitus harkitaan erikseen ja siitä tehdään kirjallinen sopimus. Lahjoituksen vastaanottamiseen vaikuttaa museon kokoelmastrategia sekä museon mahdollisuudet huolehtia lahjoituksesta myös tulevaisuudessa. Lahjoituksen tulee olla museoarvoltaan merkittävä, tärkeä museolle ja lahjoituksella tulee olla riittävät taustatiedot. Museo ei pääsääntöisesti ota vastaan talletuksia eli deponointeja.

Museoiden tiloihin, esim. asiakaspalvelupisteisiin, ei saa jättää esineitä, taideteoksia, arkistomateriaalia tai luonnontieteellisiä näytteitä. Museolla ei ole mahdollisuutta ottaa vastaan esineitä, joiden toimittamisesta museoon ei ole sovittu etukäteen eikä museo vastaa tällaisten esineiden turvallisuudesta.

Lahjoituksiin liittyvät tiedustelut lähetetään kokoelmapäällikölle. Tapaaminen sovitaan aina etukäteen.