Rakennettu kulttuuriympäristö

Rakennettu kulttuuriympäristö

 

Pohjanmaan maakuntamuseo vastaa toiminta-alueellaan kulttuuriympäristön suojelun asiantuntija- ja viranomaistehtävistä Museoviraston kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti. Rakennussuojelulailla ja kirkkolailla suojelluista sekä valtion omistamista kohteista vastaa Museovirasto.

Maakuntamuseon rakennustutkija antaa lausuntoja mm. rakennuslupahakemuksista ja kaavoituksesta sekä ohjaa, neuvoo ja opastaa historiallisten rakennusten ja kohteiden säilyttävässä korjausrakentamisessa. Ohjeita korjaustyöhön löytyy esimerkiksi Museoviraston korjauskortistosta.

Rakennustutkija neuvoo rakennusperinnön korjausavustuksiin liittyvissä asioissa ja valvoo osaltaan Museoviraston ja Suomen kotiseutuliiton avustusten käyttöä. Lisäksi rakennustutkija on mukana toimialueen erilaisissa kulttuuriympäristöprojekteissa ja tallentaa tietoa kulttuuriympäristöistä.

Lisätietoa rakennusperinnöstä ja kulttuuriympäristöistä löydät Museoviraston ylläpitämästä palveluikkunasta sekä Kulttuuriympäristömme.fi-sivustolta. Vaasan kaupungin sivuilta löydät kaupungin aluetta koskevia kulttuuriympäristöselvityksiä.

 

Kysy lisää rakennustutkijalta.