Maakunnallinen museotoiminta

Maakunnallinen museotoiminta

 

Pohjanmaan maakunnan alueella vastuumuseotehtävää hoitaa Vaasan kaupungin museot. Tehtävänä on ohjata, kehittää ja tukea museotoimintaa sekä kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön hoitoa ja säilymistä Pohjanmaalla Museoviraston kanssa tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Toimialueella on yli 100 museota, joista suurin osa on vapaaehtoisvoimin hoidettuja kotiseutu- ja ulkoilmamuseoita, mutta joukossa on myös erikoismuseoita ja kulttuurihistoriallisia kokoelmia. Maakuntamuseotutkija ohjaa alueellaan tehtävää paikallismuseotyötä ja edistää alueen museoiden välistä yhteistyötä. Maakuntamuseo ylläpitää Pohjanmaan museoportaalia ja museoportaalin Facebook-sivua.

Maakuntamuseotutkija neuvoo muun muassa kokoelmien tallentamiseen, luettelointiin, konservointiin ja hoitoon, museorakennusten ja -alueiden hoitoon ja korjaamiseen sekä näyttely- ja yleisötyöhön liittyvissä asioissa. Maakuntamuseotutkija toimii asiantuntijana myös toiminta-alueensa historiaan liittyvissä hankkeissa ja osallistuu kulttuuriympäristöihin liittyvään viranomaistyöhön.

Maakuntamuseotutkija neuvoo ja antaa lausuntoja Museoviraston paikallismuseoiden avustushakemuksista  ja valvoo niiden käyttöä.

Kysy lisää paikallismuseotoiminnasta maakuntamuseotutkijalta.

Yhteistyö ja museoportaali

 

Pienten paikallismuseoiden ongelmat ovat usein samankaltaisia ja siksi on tärkeää kehittää yhteistoimintaa museoiden välille. Alueelliseen vastuumuseotehtävään kuuluu järjestää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa koulutusta paikalliselle museoväelle mm. maakunnallisten museopäivien tai seminaarien muodossa. Maakuntamuseossa on toimitettu Kapsäkki-lehteä, joka on Pohjanmaan museoasioiden tiedotuslehti ja jossa on artikkeleita taiteen, luonnontieteiden ja historian aloilta. Ilmestyneitä lehtiä voi lukea oheisten linkkien kautta.

KAPSÄKKI 2015

KAPSÄKKI 2014

KAPSÄKKI 2013

KAPSÄKKI 2012

KAPSÄKKI 2011

KAPSÄKKI 2010

 

Vaasan kaupungin museoiden ylläpitämä nelikielinen Pohjanmaan museoportaali sisältää ydintiedot Pohjanmaan ja osittain Etelä-Pohjanmaan museoista. Museoportaali on ensimmäinen myös venäjäksi ilmestynyt museoportaali Suomessa. Museoportaali on Facebookissa. Ilmoita oma museosi mukaan museoportaaliin, jos se ei ole mukana!

 

http://www.pohjanmaanmuseoportaali.fi/