Arkeologinen kulttuuriperintö

Arkeologinen kulttuuriperintö

 

Vaasan kaupungin museot suojelee maakuntamuseona toiminta-alueensa kiinteitä muinaisjäännöksiä yhteistyössä Museoviraston ja muiden viranomaisten kanssa.

Kiinteät muinaisjäännökset ovat ympäristössä säilyneitä ihmisen toiminnan jälkiä kivikaudelta nykypäivään. Ne on Suomessa rauhoitettu muinaismuistolailla muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Muinaisjäännöksiä koskeva toiminta on luvanvaraista.

Rekisteröidyt muinaisjäännöskohteet löytyvät Museoviraston palveluikkunasta. Muinaisjäännöksiä koskevan maankäytön tulee aina perustua ajantasaisiin tietoihin. Maakunta-arkeologi osallistuu toimialueellaan maanrakentamiseen ja metsänkäytön ohjaukseen ja neuvontaan.

 

Otathan huomioon:

  • Muinaisjäännösten suoja-alueita ei ole merkitty karttoihin tai maastoon kuin harvoissa tapauksissa, eikä kaikkien muinaisjäännösten alueen laajuutta tunneta.
  • Geokätkön sijoittaminen muinaisjäännökseen on ehdottomasti kiellettyä!
  • Maastoon merkityt kulttuuriperintökohteet saattavat olla muinaismuistolain tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, vaikka ne eivät näkyisi viranomaisten rekistereissä.
  • Tutustu museoviraston ohjeisiin erityisesti, jos käytät metallinetsintä.

Museoviraston nettisivuilta löytyy arkeologisen kulttuuriperinnön suojeluun liittyviä toimintaohjeita sekä tietoa muinaisjäännösalueiden hoitoavustuksista.

 

Kysy lisää maakunta-arkeologilta.