Alueellinen toiminta ja viranomaistehtävät

Alueellinen toiminta ja viranomaistehtävät

 

Vaasan kaupungin museot toimii Pohjanmaan aluetaidemuseona ja maakuntamuseona. Toiminta-alueeseen kuuluu Pohjanmaan maakunta, Isonkyrön, Karijoen ja Teuvan kunnat sekä aluetaidemuseolla edellisten lisäksi myös Keski-Pohjanmaan maakunta.

 

Aluetaidemuseon ja maakuntamuseon tehtäviin kuuluu toiminta-alueen taidetta sekä kulttuuriympäristöä (kulttuurimaisema, muinaisjäännökset ja rakennusperintö) koskevan toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen. Maakuntamuseo vastaa kulttuuriympäristöön liittyvistä viranomaistehtävistä yhteistyössä Museoviraston kanssa sekä ohjaa toiminta-alueen paikallismuseotoimintaa. Vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä vastaa Museovirasto.

 

Alueellinen taidemuseotoiminta

Arkeologinen kulttuuriperintö

Maakunnallinen museotoiminta

Rakennettu kulttuuriympäristö

 

Lausunnot:

 

Maakuntamuseo antaa maankäyttöä ja rakentamista koskevia lausuntoja kulttuuriympäristöjen vaalimisen ja kehittämisen näkökulmasta. Kulttuuriympäristöä koskevat lausuntopyynnöt tai tiedustelut lausuntotarpeesta lähetetään osoitteeseen museo.lausunnot@vaasa.fi

 

Avustukset:

 

Kulttuuriympäristön asiantuntijat neuvovat ja lausuvat toimialaansa koskevien avustusten haussa sekä valvovat niiden käyttöä.