Alueellinen toiminta ja viranomaistehtävät

Alueellinen toiminta ja viranomaistehtävät

 

Vaasan kaupungin museot toimii alueellisena vastuumuseona Pohjanmaan maakunnan alueella. Alueellisen vastuumuseon tehtäviin kuuluu toiminta-alueen taidetta sekä kulttuuriympäristöä (kulttuurimaisema, muinaisjäännökset ja rakennusperintö) koskevan toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen. Vastuumuseo vastaa kulttuuriympäristöön liittyvistä viranomaistehtävistä yhteistyössä Museoviraston kanssa sekä ohjaa toiminta-alueen paikallismuseotoimintaa. Vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä vastaa Museovirasto.

 

Alueellinen taidemuseotoiminta

Arkeologinen kulttuuriperintö

Maakunnallinen museotoiminta

Rakennettu kulttuuriympäristö

 

Lausunnot:

 

Vastuumuseo antaa maankäyttöä ja rakentamista koskevia lausuntoja kulttuuriympäristöjen vaalimisen ja kehittämisen näkökulmasta. Kulttuuriympäristöä koskevat lausuntopyynnöt tai tiedustelut lausuntotarpeesta lähetetään osoitteeseen museo.lausunnot@vaasa.fi

 

Avustukset:

 

Kulttuuriympäristön asiantuntijat neuvovat ja lausuvat toimialaansa koskevien avustusten haussa sekä valvovat niiden käyttöä.