Uusi näyttely avattu Vaasan taidehallissa: Heidi Kilpeläinen – Land of Dreams

Näyttely on esillä 18.2-16.4.2023
Taiteilija Heidi Kilpeläisen 3-kanavainen videoteos Land of Dreams (2019) lähtee pyörimään tasatunnein, kahden tunnin välein. Kokonaisuudessaan 84 minuuttia kestävä teos kutsuu katsojan varaamaan aikaa syventymiseen sen äärelle. Voit myös vapaasti tulla katsomaan teosta esityksen kesken!
Teoksessa kuullaan monia kieliä laulujen ja kertomusten muodossa.
Ilmainen sisäänpääsy.
Aloitusajat:
11.00
13.00
15.00
Aikaisemmasta tiedosta poiketen teoksen tekstityksiä ei ole vielä käytössä teknisen ongelman vuoksi.
Land of Dreams (suom. Satumaa) on 3-kanavainen videoteos Heidi Kilpeläisen vuosina 2017─2018 toteuttamasta Lauluvastaanotto (Tango Therapy) -performanssiprojektista. Taiteilija kiersi vastaanottokeskuksissa, sekä sotainvalidien ja -leskien kodeissa laulamassa yhdelle ihmiselle kerrallaan. Laulun vastaanottaja sai halutessaan vastavuoroisesti laulaa Kilpeläiselle laulun omalla kielellään.
Performanssi perustuu kahden ihmisen kohtaamiseen, jossa melodia toimii kielivaikeuksista huolimatta rajoja rikkovana kommunikointikeinona.
Land of Dreams -videoteoksessa kuulemme sotainvalidien ja leskien muistoja sodasta; esimerkiksi Eino Kinnusen kertomista partisaanimurhista ja evakkoon lähdöstä. Vastaanottokeskusten asukit laulavat Kilpeläiselle omilla kielillään ja kertovat samankaltaisista kokemuksista. Kertomukset ja pienieleiset laulut punoutuvat kokonaisuudeksi, jossa ihmisen läsnäolo, sotien aiheuttamat traumat ja tunteet ovat keskipisteessä.
Koronaepidemia muutti maailmaa ja vaikeutti ihmisten tapaamista kasvotusten. Pandemiasta aiheutuneet rajoitukset herättivät kysymyksiä toisen ihmisen kohtaamisen, läsnäolon, sekä myötätunnon tärkeydestä. Kuinka merkityksellistä näiden taitojen harjoittaminen on ihmiskunnan kehitykselle?
Projektia ovat tukeneet Koneen Säätiö, Taiteen edistämiskeskus (Taike), Beaconsfield Gallery, Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti sekä Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus (AVEK).
HEIDI KILPELÄINEN (1966, Lappeenranta) tarkastelee kuvataiteen ja musiikin risteymiä ja sulauttaa niitä keskenään kokonaistaideteoksissaan, jotka yhdistävät toisiinsa video-, installaatio- ja performanssitaidetta. Hänen tuotantoaan inspiroivat yhtä lailla sekä nykymaailma teknologisine viehätyksineen että muinaiset, mytologiset muodot, jotka piilevät kollektiivisessa muistissamme. Hän tarkastelee teoksissaan kriittisesti sosiaalista ympäristöämme sekä ihmisyyttä. Kilpeläinen on järjestänyt näyttelyitä ja performansseja gallerioissa sekä arvostetuissa instituutioissa, kuten Kiasmassa (2005, 2019), Kajaanin taidemuseossa (2019), Tate Modern / Tate Exchangessä (Lontoo, 2018) ja Beaconsfield Galleryssä (Lontoo, 2018). Kuvataidetuotantonsa ohella Kilpeläinen on levyttänyt musiikkia HK119-avatarnimellä ja julkaissut kolme albumia lontoolaisen levy-yhtiön One Little Independentin kautta