Trees Dream of CO2 – kommunikointi puiden kanssa Kuntsilla 27.5. klo 14.

Taiteilijat Per Hüttner ja Karine Bonneval esittelevät projektinsa Trees Dream of CO2 klo 14, englanniksi ja ruotsiksi.
Tapahtuma sisältyy sisäänpääsymaksuun. Tapahtumaa on tukenut Svenska kulturfonden, Helge Ax:son Johnsons stiftelse sekä Kulturbryggan.
Kuten kaikki tiedämme, kasvit kääntyvät hiljalleen valoa kohti, jotta ne voisivat hyödyntää auringon energiaa paremmin. Mutta miten ne sen tekevät? Eihän niillä ole hermostoa tai aivoja?
Toukokuussa sinulla on mahdollisuus tavata ruotsalainen ja ranskalainen taiteilija, kun he tulevat Kuntsin modernin taiteen museolle esittelemään ihmisten ja puiden väliseen kommunikointiin kehittämäänsä vuorovaikutusalustaa. He ovat viimeisen vuoden aikana työskennelleet yhdessä muokatakseen tieteellistä teknologiaa siten, että sitä voitaisiin käyttää uusien ja mielenkiintoisten taiteellisten ilmaisujen luomiseen. Toisin sanoen he ovat kehittäneet tekniikkaa, jota tutkijat käyttävät puiden sisäisen viestinnän tutkimiseen, tehdäkseen tuosta viestinnästä taidetta. He käyttävät ääntä (ja valoa) muotoillakseen puiden sisäisiä signaaleja sellaisiksi, jotka ihmiset voivat kuulla ja nähdä ja joilla on taiteellisia ominaisuuksia. Samalla taiteilijat antavat ihmisaivojen signaalien luoda ääniä, joita soitetaan puiden juurille eli siihen kohtaan puuta, joka on herkin tämän kaltaiselle värähtelylle.
Taiteilijat ovat Pohjanmaalla tekemässä kokeita puilta saamillaan signaaleilla sekä tutkimassa, miten niitä voi käyttää mielenkiintoisten äänien luomiseen reaaliajassa. Koska jokaisella taiteilijalla on omanlaisensa työskentelytapa, pääsemme näkemään, miten signaaleja voi käyttää eri tavoin. Työskentely tapahtuu ensisijaisesti metsässä, mutta mikäli sääolosuhteet ovat hankalat, voimme työskennellä myös sisätiloissa, jolloin hyödynnämme äänitettyjä puiden signaaleja.
Työskentely muodostaa siis alustan, jolla ihmiset ja puut voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään. Taiteilijoiden lähtökohtana on se, että biologian tutkimuksessa on hiljattain opittu, miten kasvit ymmärtävät maailmaa ja ratkaisevat ongelmia. Tässä yhteydessä ”maailman ymmärtäminen” tarkoittaa, että kasvi aistii muutokset ympäristössään (esim. valossa, maaperässä, vedessä tai lämpötilassa). ”Ongelmien ratkaiseminen” tarkoittaa, että kun kasvin ulkoiset olosuhteet muuttuvat, se reagoi niihin eri tavoin, mikä parantaa sen selviytymismahdollisuuksia. Se, että kasvit omaksuvat tietoa ympäröivästä maailmasta ja osaavat reagoida muuttuneisiin olosuhteisiin, tarkoittaa, että niillä on eräänlaista sisäistä viestintää eli sisäinen ”kieli”.
Kuntsilla taiteilijat kertovat työstään ja esittelevät tieteellistä tutkimusta, johon heidän työskentelynsä perustuu. Yleisö pääsee tutustumaan taiteilijoiden saavuttamiin tuloksiin. Jos aikaa ja tilaa riittää, voit myös itse päästä kokeilemaan tekniikkaa.