Heidi Kilpeläinen: Land of Dreams

Vaasan taidehalli Senaatinkatu 1 D, Vaasa

Land of Dreams (suom. Satumaa) on 3-kanavainen videoteos Heidi Kilpeläisen vuosina 2017─2018 toteuttamasta Lauluvastaanotto (Tango Therapy) -performanssiprojektista. Taiteilija kiersi vastaanottokeskuksissa, sekä sotainvalidien ja -leskien kodeissa laulamassa yhdelle ihmiselle kerrallaan. Laulun vastaanottaja sai halutessaan vastavuoroisesti laulaa Kilpeläiselle laulun omalla kielellään.   Performanssi perustuu kahden ihmisen kohtaamiseen, jossa melodia toimii kielivaikeuksista huolimatta rajoja rikkovana kommunikointikeinona.   Land of Dreams

Johanna Pisto ja työryhmä

Vaasan taidehalli Senaatinkatu 1 D, Vaasa

Johanna Pisto ja työryhmä Tiede ja taide Interaktiivisessa näyttelyssä 22.4. –11.6.2023   Johanna Pisto ja monialainen työryhmä toteuttaa interaktiivisen näyttelyn Vaasan taidehallissa. Näyttely yhdistää kuvataiteen, musiikin, videon, muotoilun ja teknologian. Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeen pohjalta sovelletaan ensimmäistä kertaa Kaikutiimin kehittelemiä sensoreita kuvataiteeseen. Teokset reagoivat kosketukseen tuottaen samalla ääntä ja liikkuvaa kuvaa. Vuorovaikutteinen näyttely tarjoaa kävijöille toiminnallista

Saku Soukka: Scope

Vaasan taidehalli Senaatinkatu 1 D, Vaasa

Saku Soukan teoskokonaisuus Scope koostuu valokuvateoksista, readymade-installaatioista sekä videoesseestä. Soukan valokuvat ovat vuosilta 2015–2021, ja hän on kahta lukuun ottamatta vääristänyt niitä tekoälyn avulla. Hän on valinnut joitakin kohtia kuvista ja antanut kuvankäsittelyohjelman täyttää nämä alueet uusilla pikseliyhdistelmillä. Tekoäly imitoi, tai pyrkii imitoimaan, valokuvissa näkyvää ”todellisuutta” – ikään kuin ehdottaen, että kuva voisi muuntua valitulla alueella tällaiseksi