Heidi Kilpeläinen: Land of Dreams

Vaasan taidehalli Senaatinkatu 1 D, Vaasa, Suomi

Land of Dreams (suom. Satumaa) on 3-kanavainen videoteos Heidi Kilpeläisen vuosina 2017─2018 toteuttamasta Lauluvastaanotto (Tango Therapy) -performanssiprojektista. Taiteilija kiersi vastaanottokeskuksissa, sekä sotainvalidien ja -leskien kodeissa laulamassa yhdelle ihmiselle kerrallaan. Laulun vastaanottaja sai halutessaan vastavuoroisesti laulaa Kilpeläiselle laulun omalla kielellään.   Performanssi perustuu kahden ihmisen kohtaamiseen, jossa melodia toimii kielivaikeuksista huolimatta rajoja rikkovana kommunikointikeinona.   Land of Dreams