We have a Dream-utställningen museimysteruim

We have a Dream-utställningen museimysteruim

 

På utställningen ”We have a dream”, på avdelningen för tillfälliga utställningar, presenteras föregångare i dagens värld.

Människorna i utställningen är framgångsrika inom sin bransch och vinnare, även om berättelserna om deras bakgrund kan vara delvis omskakande. Den här utställningen handlar om mod och hur en vanlig människa kan påverka saker.


Varför är Inna Sevtszsenko topless?

Varför är Zara Larsson arg?

Vad kunde du kämpa för? Vilka åtgärder kunde du vidta för att föra saken framåt? Varför är frågan viktig för dig?