Årets unga konstnär 2021 är Joel Slotte – Utställning i höst i Vasa

Årets unga konstnär 2021 är Joel Slotte – Utställning i höst i Vasa 

 

En utställning av Joel Slotte, som valts till årets unga konstnär 2021, får vi på hösten se i Vasa. Verk av den Karlebybördiga bildkonstnären är utställda på Tikanojas konsthem 1.10.2021-23.1.2022 som en del av jubileumsårets program. Utställningen inleder samarbetet mellan Tammerfors konstmuseum och Vasa stads museer med den traditionellt viktiga Årets unga konstnär –traditionen, som varje år lyfter fram en lovande konstnär under 35 år.  Samarbetet lyfter å ena sidan fram en regional ung konstnär och å andra sidan är utställningen i Tikanojas konsthem också konsthemmets satsning på barns och ungas konstfostran.

Konstnär Joel Slotte har valts till Årets 2021 unga konstnär. Slotte erhåller ett 20 000 euros stipendium av Tammerfors stad samt möjlighet att ordna en privatutställning i Tammerfors konstmuseum samt i Tikanojas konsthem som hör till Vasa stads museer. Slotte är i ordningen 37:e Årets unga konstnär. 

 

Joel Slotte: Laulu ryövärinpesästä, 2020, olja på duk, 160 x 140 cm.

 

Joel Slotte (f. 1987 i Karleby) är bosatt i Helsingfors och arbetar som bildkonstnär, men gör även skulpturer. Han har studerat vid Nordiska konstskolan 2007-2009 och utexaminerades från Konstuniversitetets Bildkonstakademi som magister i bildkonst år 2016. Slottes teknik är virtuosa oljemålningar om arktiska, i vissa avseenden absurda och fiktiva situationer. Som modell i verken är oftast konstnären själv eller hans vänner. Slottes verk har tidigare varit utställda i Finland, Sverige och Danmark och finns bl.a. i Museet för nutidskonst Kiasmas, Helsingfors konstmuseum samt i Stiftelsen Pro Artibus och Bildkonstakademins samlingar. 

Mina målningar föds ur vardagliga anekdoter, erfarenheter och iakttagelser av sådant som överhuvudtaget finns nära mig på något sätt. Jag målar porträtt på mina vänner och närmaste och mig själv. Jag förser verkliga människor med fiktiva egenskaper och avbildar dem som alternativa versioner av sig själva. Dessa alter egon är ett sätt att konfrontera den omgivande verkligheten och dess fenomen; i en skenbart lugn vardag blandas plötsligt fasa, olika känslors mellantillstånd samt kärlek och vulgär glädje. 

Mitt målaravtryck är tätt, teckningsliknande, vasst och mycket tidskrävande. Jag vill rentav slösa tid på mina målningar, för ett långsamt och utdraget arbetssätt skapar också tidsmässiga kristalliseringar och skikt. Detta ger i sin tur målningarnas tablåer historiska och mytologiska avlagringar.   

Årets 2021 unga konstnär har valts av en sakkunniggrupp, till vilken har hört museidirektör Taina Myllyharju (ordf.), museidirektör Leevi Haapala, kurator Laura KöönikkäTampereen taiteilijaseuras representant bildkonstnären Anna HyrkkänenTampereen taideyhdistys representant  Joni Lehtimäki, representant för Konstnärsgillet i Finland Katariina Salmijärvi samt utställningschef Tapani Pennanen. 

Det riksomfattande Årets unga konstnär-evenemanget kom till år 1984 på initiativ av Tampereen Nuorkauppakamari. Evenemanget har i uppgift att väcka diskussion och ge nutidskonsten större synlighet. Med priset vill man stöda internationellt intressanta finländska konstnärer som inte har fyllt 35 år.  

Samarbetet mellan Tammerfors konstmuseum och Vasa stads museer inleds med Joel Slottes utställning i anslutning till evenemanget Årets unga konstnär. Samtidigt upphör det mångåriga samarbetet med Aboa Vetus & Ars Nova i Åbo. Utställningen Årets unga konstnär 2021 – Joel Slotte öppnas i Tammerfors konstmuseum i juni och i Tikanojas konsthem på hösten.