Vasa stads museers utställningsprogram 2021

Vasa stads museers utställningsprogram för år 2021 eftersträvar en balanserad helhet som presenterar både nationellt betydande konstnärer samt lokala och regionala konstnärer.

Tikanojas konsthems jubileumsår inleds redan i november 2020 med utställningen Olli och Bucklan – Konstnärsparet Ehrströms liv och konst som visas ända fram till april 2021. Olli, dvs. Olga Gummerus-Ehrström representerar konstnärerna från Vasa, eftersom hon som barn bodde i samma hus som år 1951 blev det för alla öppna Tikanojaskonsthem. Tikanojas konsthems utställningsprogram är en noggrant uppbyggd helhet som i sin sommarutställning presenterar sin grundares samling och de efterföljande generationerna i sin grupputställning Hemma. Tikanojas konsthems utställningsår kulminerar i ett nytt samarbete med Tammerfors konstmuseum.

Kuntsis museum för modern konst visar efter samlingsutställningen en omfattande helhet av fotokonst. I grupputställningen 1868-2021-2068 får man se finländska nutidsfotografer och i samband med detta den första privatutställningen i Finland av en konstnär som nått internationell framgång. Året avslutas med en retrospektiv utställning av en modernist. Utställningen visas bara i Vasa.

På Österbottens museum börjar året med en dialog mellan textilkonst och nutidskonst, då fem nutida konstnärers och formgivares syn på handarbetets förflutna presenteras.I utställningen I goda händer visar konstnärerna hurdan inspiration en formgivare kan få av en museisamling. Utställningen Villaliv presenterar villa- och stuglivets kulturhistoria i Vasaregionen och Österbotten från slutet av 1700-talet till nutid. Året avslutas med en känd finländsk nutidskonstnärs privatutställning som är hens första i Vasa och Österbotten.

Vasa konsthalls utbud grundar sig på en öppen ansökan, och förra året inkom över 60 ansökningar. I projektet Filmverkstaden 10När ljuset träffar helt rätt, som också det flyttats fram på grund av pandemin, får vi se lokala och internationella konstnärer. I konsthallens utbud producerar konstnärerna sin egen utställning 2021 och presenterar sig: Benjamin OrlowElina HelkalaAnna Niskanen och Valontaivuttajat.