Till media

Till media

Välkommen till Vasa stads museers pressida!

På sidan publiceras museernas informationsmaterial för mediebruk. På den här sidan kan du ladda ner aktuella utställningsinfoblad, broschyrer och pressbilder.

Bildernas användningsvillkor:

Pressbilderna får användas endast i samband med den utställning som i varje enskilt fall är aktuell. Kopiering av verken är förbjuden utan upphovsrättsinnehavarnas särskilda tillstånd. Att sprida verken, att presentera och visa dem för publik samt att på annat sätt göra dem tillgängliga för publik är förbjudet utan upphovsrättsinnehavarnas särskilda tillstånd.

Pressmeddelanden:

Naturen som utgångspunkt på den nya utställningen på Kuntsi museum för modern konst
De ungas konstgrupp får en fortsättning på Kuntsi
Ansök om utställningstid till Vasa konsthall 2021
Vasa stads museers utställningsprogram 2020
Ung österbottnisk konst presenterar sig i Vasa konsthall
På Österbottens museum kan man beundra de vackraste skolplanscherna
Vid ett mysterium – från multimedia till målning
Tikanojas konsthems nya utställning berättar om klärvoajans i konsten
Utställningen på Kuntsi museum för modern konst beskriver konstsamlare Lars Swanljungs resa i konsten
Lars Swanljung donerade sin samling av samtidskonst till Vasa stad

Ladda ner bilder/ Ladda ner en publicerbar bild:

Pressbilderna 

Broschyr:

Höst 2019 – Vinter 2020

Ta kontakt:

Vasa stad, kommunikationsservice
Marknadsföringsplanerare
Pauliina Pääkkönen
tfn +358 40 192 3891
e-post: pauliina.paakkonen(a)vaasa.fi