Till media

Till media

Välkommen till Vasa stads museers pressida!

På sidan publiceras museernas informationsmaterial för mediebruk. På den här sidan kan du ladda ner aktuella utställningsinfoblad, broschyrer och pressbilder.

Bildernas användningsvillkor:

Pressbilderna får användas endast i samband med den utställning som i varje enskilt fall är aktuell. Kopiering av verken är förbjuden utan upphovsrättsinnehavarnas särskilda tillstånd. Att sprida verken, att presentera och visa dem för publik samt att på annat sätt göra dem tillgängliga för publik är förbjudet utan upphovsrättsinnehavarnas särskilda tillstånd.

Pressmeddelanden:

Gösta Diehls omfattande och mångsidiga produktion på Kuntsi museum för modern konst 20.11.2021–20.3.2022

Ladda ner bilder/ Ladda ner en publicerbar bild:

Pressbilderna 

Ta kontakt:

Vasa stad, kommunikationsservice
Marknadsföringsplanerare
Pauliina Pääkkönen
tfn +358 40 192 3891
e-post: pauliina.paakkonen(a)vaasa.fi