Personal

Personalens kontaktuppgifter

e-post adresser
fornamn.efternamn@vaasa.fi

Museidirektör
Elina Bonelius
Skolhusgatan 2
+358 (0)40 487 2856

Utställningsverksamhet

Utställningschef Amanuens Amanuens
Maaria Salo Nina Takala Janna Sirén
Skolhusgatan 2 Skolhusgatan 2 Skolhusgatan 2
+358 40 353 7377 +358 40 487 9233 +358 40 530 3285
Tjänstledig
Amanuens
 Pia Timberg
Skolhusgatan 2
+358 40 158 1794

Samlingsverksamhet

Samlingschef Amanuens, konst
Amanuens, naturvetenskap
Auli Jämsänen Kati Lehtinen Tuomas Jokela
Skolhusgatan 2 Skolhusgatan 2 Museigatan 3
+358 40 764 4125 +358 40 576 3780 +358 40 708 0792
Arkivamanuens Forskare, kulturhistoria
Samlingsassistent, konst
Kimmo Vatanen Minna Vihla Lisbeth Knif
Skolhusgatan 2 Skolhusgatan 2 Skolhusgatan 2
+358 40 180 6195 +358 40 707 5126 +358 40 161 9892
Projektkoordinator
Elisa Tarkkanen
Skolhusgatan 2
+358 40 549 0846

Publikarbete

Publikarbetschef Museipedagog Museiserviceansvarig
Jenni Niemi Liisa Palomäki Joona Ekroos
+358 40 482 8430 +358 40 357 9714 Hovrättsesplanaden 4
Museigatan 3 Museigatan 3 +358 40 078 9888
Museiserviceansvarig Museiserviceansvarig Museimästare
Lauri Rintala Maiju Nyqvist-Alho Matti Raudaskoski
Inre hamnen Hovrättsesplanaden 4 Hovrättsesplanaden 4
+358 40 628 1069 +358 40 183 1288 +358 40 520 3563
OBS! kontakt till museibutikerna via e-post
Museiserviceansvarig Museiserviceansvarig Museiserviceansvarig
Zara Hinders Marika Johansson Veikko Männikkö
Museigatan 3 Museigatan 3 Inre hamnen
+358 40 528 8278 0408601433 040 3583831

Produktion

Produktionschef Museimästare Textilkonservator – Amanuens
Jani Suomalainen Olli Kohtamäki
 Inre hamen Inre hamen
+358 40 190 8516 +358 40 649 3232
Utställningsmästare Museimästare Konstkonservator
Björn Wargh Juhani Pukkinen Sari Tuomio
Inre hamnen Hovrättsesplanaden 4 Inre hamnen
+358 40 740 6101 +358 40 520 3564 +358 40 836 8345
Museimästare Museiserviceansvarig Konstkonservator
 Annika Ahlroth Jenni Ojalainen Anna von Numers
 Inre hamnen Museigatan 3 Inre hamnen
+358 40 160 6222 +358 40 775 0104 +358 40 670 4775

Regional verksamhet och myndighetsuppgifter

Landskapsmuseiforskare Regionkonstamanuens Byggnadsforskare
Kaj Höglund Silvia Rinne Outi Orhanen
Skolhusgatan 2 Skolhusgatan 2 Skolhusgatan 2
+358 40 066 9039  +358 40 621 3046 +358 40 531 3918
Landskapsarkeolog Byggnadsforskare
Pentti Risla Annika Harjula-Eriksson
Skolhusgatan 2 Skolhusgatan 2
+358 40 702 8199 +358 40 544 2407

Stödtjänster

Ekonomie sakkunnig
Kanslist Marknadsföringsplanerare
Taina Piiroinen Sofie Sundell Pauliina Pääkkönen
Skolhusgatan 2 Skolhusgatan 2 Kyrkoesplanaden 23, kommunikationstjänster
+358 04  735 4571 040 182 8048 +358 40 192 3891
Kontorsassistent
Jukka Oksanen
Skolhusgatan 2

Faktureringsadresser:

Vasa stad

Museets namn (Österbottens museum, Kuntsi museum för modern konst, Tikanojas konsthem, Vasa konsthall eller Gamla Vasa museum)

PL 129

65101 VASA

Nätfakturor:

Nätfaktureringsadress (EDI-signum) 003702096026002

Operator CGI, förmedlarkod 003703575029

FO-nummer: 0209602-6 / Vasa stad