Personal

Personalens kontaktuppgifter

e-post adresser
fornamn.efternamn@vaasa.fi

Museidirektör
Elina Bonelius
Skolhusgatan 2
+358 (0)40 487 2856

Utställningsverksamhet

Utställningschef
Maaria Salo
+358 40 353 7377
tf. Amanuens
Sonja Koivisto
Skolhustgatan 2
+ 358 40 4824253

Samlingsverksamhet

Samlingschef Amanuens, konst
Amanuens, naturvetenskap
Auli Jämsänen Kati Lehtinen Tuomas Jokela
Skolhusgatan 2 Skolhusgatan 2 Museigatan 3
+358 40 764 4125 +358 40 576 3780 +358 40 708 0792
Arkivamanuens Forskare, kulturhistoria
Samlingsassistent, konst
Kimmo Vatanen Minna Vihla Lisbeth Knif
Skolhusgatan 2 Skolhusgatan 2 Skolhusgatan 2
+358 40 180 6195 +358 40 707 5126 +358 40 161 9892
Projektanställd
Nina Takala
Skolhusgatan 2
+358 40 487 9233

Publikarbete

Publikarbetschef tf. Museipedagog Museiserviceansvarig
Jenni Niemi (föräldraledig) Zara Hinders Joona Ekroos
tf. Publikarbetschef Museigatan 3 Hovrättsesplanaden 4
Liisa Palomäki +358 40 528 8278 +358 40 078 9888
Museigatan 3
+358 40 357 9714
Museiserviceansvarig Museiserviceansvarig Museiserviceansvarig
Salla Mällinen (frånvarande fr.o.m. 1.5 2021) Maiju Nyqvist-Alho Jenni Ojalainen
tf. Museiserviceansvarig Hovrättsesplanaden 4 Museigatan 3
Lauri Rintala +358 40 183 1288 +358 6 325 3800
Inre hamnen OBS! kontakt till museibutikerna via e-post +358 40 775 0104
+ 358 40 628 1069
Museiserviceansvarig Museiassistent Museimästare
Solveig Pått Tuomas Kuusiniemi Matti Raudaskoski
Museigatan 3 Museigatan 3 Hovrättsesplanaden 4
+358 6 325 3800 +358 6 325 3800 +358 40 520 3563
+358 40 861 1097
Guider

Produktion

Produktionschef Museimästare Textilkonservator – Amanuens
Jani Suomalainen Olli Kohtamäki Helena Sandström-Snickars
 Inre hamen Inre hamen Skolhusgatan 2
+358 40 190 8516 +358 40 649 3232 +358 40 538 3796
Utställningsmästare Museimästare Konstkonservator
Björn Wargh Juhani Pukkinen Sari Tuomio
Inre hamnen Hovrättsesplanaden 4 Inre hamnen
+358 40 740 6101 +358 40 520 3564 +358 40 836 8345
Museimästare Konstkonservator
 Annika Ahlroth Anna von Numers
 Inre hamnen Inre hamnen
+358 40 160 6222 +358 40 670 4775

Regional verksamhet och myndighetsuppgifter

Landskapsmuseiforskare Regionkonstamanuens Byggnadsforskare
Kaj Höglund Silvia Rinne Outi Orhanen (frånvarande fr.o.m. 1.6 2021)
Skolhusgatan 2 Skolhusgatan 2
+358 40 066 9039  +358 40 621 3046 +358 40 531 3918
Landskapsarkeolog Museiassistent Byggnadsforskare
Pentti Risla Annika Harjula-Eriksson
Skolhusgatan 2 Skolhusgatan 2
+358 40 702 8199 +358 40 544 2407

Stödtjänster

Ekonomie sakkunnig
Kanslist Marknadsföringsplanerare
Taina Piiroinen Sofie Sundell Pauliina Pääkkönen
Skolhusgatan 2 Skolhusgatan 2 Kyrkoesplanaden 23, kommunikationstjänster
+358 04  735 4571 +358 6 325 3781 +358 40 192 3891

Faktureringsadresser:

Vasa stad

Museets namn (Österbottens museum, Kuntsi museum för modern konst, Tikanojas konsthem, Vasa konsthall eller Gamla Vasa museum)

PL 129

65101 VASA

Nätfakturor:

Nätfaktureringsadress (EDI-signum) 003702096026002

Operator CGI, förmedlarkod 003703575029

FO-nummer: 0209602-6 / Vasa stad