Lån

Lån

 

Vasa stads museer lånar föremål och konstverk som hör till deras samlingar i enlighet med riktlinjerna för samlingsprogrammet.

Föremål och konstverk lånas enligt gottfinnande ut till andra museer, utställningsorganisatörer och forskningsinstitutioner med yrkesmässig personal eller motsvarande sakkännedom. Utställningsutrymmet bör vara övervakat samt brand- och inbrottsskyddat. Utrymmets temperatur och fuktförhållanden samt belysning bör vara kontrollerade. Samlingsföremål och -verk lånas inte ut till evenemang, teateruppvisningar eller som rekvisita.

Fotografiarkivets ursprungsmaterial eller böcker som hör till handbiblioteket lånas i regel inte ut. Förutom detta finns det begränsningar i utlåningen av andra objekt som är tekniskt sköra.

Varje lånebegäran begrundas skilt för sig och beslut om beviljande av lån avgörs alltid skriftligt. Lånebegäran bör göras skriftligen vid stora utställningsprojekt senast sex månader, i andra fall tre månader före lånetidens början. För lånen debiteras en avgift i enlighet med museets servicetaxa.

Förfrågningar i samband med lån sändes till museidirektören.