Ge feedback till museerna

Feedback

 

Överraskade ditt museibesök dig positivt? Skulle du vilja bekanta dig närmare med museernas samlingar? Har du något att fråga om den offentliga konsten?

Du kan ge feedback till museerna via Vasa stads feedbacksystem via punkten museum. Genom feedbacksystemet dirigeras feedbacken direkt till rätt sakkunnig.

Din feedback är viktig för oss och vi svarar gärna på frågor som berör vår verksamhet.