Den bebyggda kulturmiljön

Den bebyggda kulturmiljön

 

I landskapet Österbotten sköts sakkunnig- och myndighetsuppgifterna i fråga om kulturmiljöskyddet av Vasa stads museer/Österbottens Museum som regionalt ansvarsmuseum i samarbete med Museiverket. Museiverket ansvarar för de objekt som är skyddade i byggnadsskyddslagen och kyrkolagen samt för dem som ägs av staten.

Landskapsmuseets byggnadsforskare ger utlåtanden om bl.a. byggnadslovsansökningar och planläggning, och instruerar, ger råd och vägleder vid det restaureringsbyggande som görs för att bevara historiska byggnader och mål. Råd för restaureringsarbetet hittas till exempel i Museiverkets restaureringsregister.

Byggnadsforskaren ger råd i ärenden som hänför sig till restaureringsbidrag för byggnadsarvet och övervakar för sin del användningen av Museiverkets och Finlands hembygdsförbunds bidrag. Dessutom deltar byggnadsforskaren i verksamhetsområdets olika kulturmiljöprojekt och bevarar information om kulturmiljöerna.

Tilläggsinformation om byggnadsarvet och kulturmiljöerna hittar du i servicefönstret som upprätthålls av Museiverket samt på sidan Varkulturmiljo.fi. På Vasa stads sidor hittar du kulturmiljöutredningar som berör stadens område.

Fråga mera av byggnadsforskaren.