Vasa stads museer söker en regionkonstnär för att utföra inkluderande konstnärlig verksamhet i Österbotten år 2024

Syftet med den konstnärliga verksamheten är att anordna workshoppar i vilka man kombinerar bildkonst och lokalkultur för den lokala publiken. Workshopparna bör utgå från historia, traditioner eller kulturmiljö och samtidigt främja människors välbefinnande. Det inledande temat för workshopparna är Se din hemort genom en konstnärs ögon. Workshopparna ordnas på fem orter i landskapet: Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad, Larsmo och Kronoby. En workshop ordnas på varje ort vid en tidpunkt som konstnären föreslår, dock under år 2024. Konstnären bestämmer längden på workshopparna inom ramen för den givna budgeten.

I workshopparna ges deltagarna möjlighet att ge uttryck för sin syn på områdets historia, kultur och miljö genom att sätta sig i konstnärens ställe. Resultatet från workshopparna kan bli inkluderande verk, evenemang eller fenomen.

Av konstnären förutsätts förmåga att arbeta på finska i samarbete med invånarna i landskapet. Workshopparna hålls på finska.

Arbetet förutsätter också att du kan använda egen bil.

Ansökningstiden är 1.11-30.11.2023. Ansökningstiden går ut torsdag 30.11.2023 kl. 15.00.

På eventuella frågor svarar Silvia Rinne per e-post silvia.rinne()vaasa.fi.

Om du är intresserad, skicka preliminära förslag på workshoppar/konstevenemang och din meritförteckning (CV) per e-post till silvia.rinne()vaasa.fi. Intervjuerna hålls vecka 50.

Projektet understöds av Österbottens förbund.