Vasa stads museer med i Finna

Vasa stads museer har anslutit sig till den landsomfattande webbsöktjänsten Finna, som gör material i finländska museer, bibliotek och arkiv tillgängligt för alla.

Från den omfattande fotografisamlingen överfördes först ”Muistoalbumi vapaussodasta / Minnesalbum från frihetskriget” till Finna. I fortsättningen överförs årligen fotografier och bilder av den kulturhistoriska samlingens föremål till Finna.

Ett minnesalbum från frihetskriget fick man år 1927 som gåva av den före detta intendenten för Österbottens museum Knut Sääf (1861-1930). Albumet innehåller 146 fotografier från åren 1918-1919. De är huvudsakligen från Vasa men också från andra ställen i Finland.

Enligt arkivamanuens Kimmo Vatanen vid Vasa stads museer finns det inte alltid uppgifter bevarade om arkivets bilder och fotografer, men om det här albumets tillkomst finns dock uppgifter.

– Den svenska fotografen Karl Borlin som verkade i Vasa under åren 1905-1925 fick i uppgift att dokumentera 1918 års händelser i Vasa, möjligen på initiativ av Sääf, berättar Vatanen.

Knut Sääf flyttade till Vasa år 1889 efter att ha fått en tjänst som lärare i historia, religion och geografi vid svenska flickskolan. Han verkade under 25 års tid, fram till 1920, som Museiföreningens sekreterare samt Österbottens museums intendent. Ett av Sääfs mål var att få den breda publiken att uppskatta och besöka museer.

– Att öppna minnesalbumet i Finna hedrar Sääfs arbete och fortsätter att göra museisamlingarna kända för dagens publik på ett lämpligt sätt, säger Vatanen.

Samlingsbilderna och informationen som överförts till Finna kan man stifta bekantskap med till och med hemma i soffan. Materialet finns här.

Användningsrätt till materialet

En bild som publicerats i Finna-tjänsten kan inte fritt användas i kommersiellt syfte och bilden får inte heller ändras (licens CC BY-NC-ND 4.0). Tilläggsuppgifter ges av Österbottens museums arkiv dit också beställningar på tryckbara bilder kan riktas.

Bildtext: Inskrivning av skyddskårister vid Marinkansliet vid Strandgatan, 1918. Foto: Karl’s Atelier, Wasa