Vasa stads museer lyfter fram lokal och regional konst år 2023

Vasa stads museer lyfter fram lokal och regional konst år 2023 

 

Under vårsäsongen öppnas sex nya utställningar i Vasa stads museer. I utställningssalarna presenteras samtidskonst, färgglada textilskulpturer och särskilt regionala och lokala konstnärer. Allt som allt öppnas 11 nya utställningar år 2023, höstsäsongen offentliggörs senare. 

I Kuntsi museum för modern konst öppnas i februari en omfattande utställning ur Lars Swanljungs (1944−2022) samling av samtidskonst. Den Vasabördige konstsamlaren hann skaffa sig en samling som omfattar mer än 900 verk. I samlingen ligger tonvikten på den finländska och nordiska samtidskonsten. Swanljung köpte verk både av inhemska och internationellt kända konstnärer och av unga och lovande konstnärer. Samlingen Swanljung har donerats till Vasa stad och visas 25.2–20.8.2023. 

Den premierade textilkonstnären Kaarina Heikinheimo från Vasa visar i slutet av mars sina färgsprakande verk i Tikanojas konsthem. Utställningens namn 5+ rum berättar att verken visas i fem utställningssalar och att den omfattar konstnärens karriär under fem decennier. Heikinheimos stora textilskulpturer pryder många offentliga lokaler, förutom i hemstaden även på många andra ställen. Utställningen Kaarina Heikinheimo: 5+ rum visas 31.3–24.9.2023. 

Utställningsprogrammet byggs årligen upp som en mångsidig helhet och det är viktigt att lyfta fram regionens egna konstnärer. I april öppnas Österbottniska Konstnärsförbundets och Vasa Konstnärsgilles gemensamma grupputställning Kontakt i Österbottens museums utrymme för tillfälliga utställningar. 

 Aura Seikkula, som har bjudits in som kurator, kommer förhoppningsvis med en ny aspekt när det gäller konstnärer som är bekanta för oss, säger utställningschef Maaria Salo. Seikkula kommer först att bekanta sig med produktionen för de som har ansökt om att vara med i utställningen och efter det börjar kurateringen av utställningen. Det återstår att se vilka konstnärer och hurdana verk som lyfts fram på utställningen som visas 28.4–10.9.2023. 

 

Tre nya utställningar i konsthallen 

I Vasa konsthall visas Heidi Kilpeläinens 3-kanals videoinstallation Land of Dreams (2019). Utgångspunkten för videoverket är konstnärens performanceprojekt Sångmottagning (Tango Therapy), där hon reser runt i Finland och besöker mottagningscentraler samt krigsinvalider och krigsänkor och sjunger för en person åt gången. Den aktuella helheten, som visas 18.2–16.4.2023, väver samman människomöten samt teman som handlar om empati och trauman som har gått i arv från generation till generation. 

I Johanna Pistos och arbetsgruppens interaktiva konstutställning har besökarna en interaktiv roll. Konstverken är kopplade till sensorer och i verken utnyttjas digital-, video-, ljud- och bildkonstteknik. Vasa stads kulturtjänster har valt utställningen som visas 22.4–11.6.2023. 

Saku Soukkas utställning Scope, som öppnas i sommar, består av en videoessä, fotografiska verk och ready-made-installationer. Konstnären har genom artificiell intelligens manipulerat fotografier som han tagit och på så sätt fått surrealistiska resultat. I sina ready-made-verk kombinerar han elektroniska apparater som människor använder samt organiska material från naturen. Utställningen visas 17.6.–20.8.2023. 

År 2023 är det sista året som Vasa stads museer administrerar Vasa konsthalls program. Lokalen övergår år 2024 till Vasa Konstnärsgille, som också har använt den tidigare. Man kommer i ett senare skede att informera om övergångsskedet och praxisen för det nya programmet. Ordförande Tuija Arina-Sundelin ansvarar för detta. 

Ändringar i utställningsprogrammet kan förekomma.