Vasa stads museer arrangerar en resa till Vörå 26.9.2020

Vasa stads museer arrangerar en resa till Vörå 26.9.2020, där vi bekantar oss med Fänrik Ståhls center och Oravais slagfält, Österbottens enda järnbruk Kimo bruk och som avslutning Hägglunds fotomuseum. Lunch och kaffe blir det också. Reseguiderna talar finska och svenska, men de guidade visningarna vid resmålen kommer att ske på finska.
Föreningen för Österbottens historiska museum rf har understött resan.

Program:

10.00 Bussen från Matka Ärrä avgår från Landshövdingehuset (Skolhusgatan 2, bredvid Österbottens museum). Obs! Var på plats 15 min. före avfärd!
11.00 – 12.30 Fänrik Ståhls center (Slagfältsvägen 139, Oravais). Guidad visning på finska ca 1,5 h.
12.30 – 13.30 Lunch vid restaurang Ädelbragd
13.45 – 15.30 Kimo bruk, guidad visning på finska ca 1,5 h.
16.00 – 17.30 Hägglunds fotomuseum, guidning på svenska/finska (kaffe med dopp ingår)
17.30 Avfärd mot Vasa
18.15 Framme i Vasa (Skolhusgatan 2)
*Vasa stads museer förbehåller sig rätten till ändringar.

Resans pris: 40€ (inkluderar bussresa, inträden, guidningar, lunch och kaffe). Man kan ta med sig egen matsäck, det finns kylskåp i bussen. Betalningen sker i bussen, ha gärna jämna pengar med.

Bindande anmälan och eventuella avbokningar senast 18.9.2020: museoinfo@vaasa.fi eller tel +358 6 325 3800 (tisdag-fredag kl. 10-17). Plats för 24 personer. För att resan ska bli av behövs minst 15 anmälda.
Vi har tagit säkerhetsavstånden i bussen i beaktande och munskydd och hansprit kommer att finnas till hands. Stanna hemma om du är sjuk eller har förkylningssymptom.

Restaurang Ädelbragd meny:

Sellerisallad
Mamsellens lax
Kardemummapotatis
Säsongens grönsaker
Kaffe

Resmål: 

  • Fänrik Ståls center omfattar området vid den historiska platsen för slaget i Oravais. Här lyfts kriget 1808-1809 fram genom såväl föremål, historier, platsen och byggnaderna. På Fänriks Ståhls center finns en av få bevarade officerboställen från den svenska tiden. Furirbostället var ursprungligen en bondgård, Eurs hemman. Kronan skulle förse sina officerare och soldater med bostäder och jord och på 1730-talet blev hemmanet boställe för furiren inom regementet. Furiren hade en viktig uppgift inom kompaniet med ansvar för bl.a. kompaniets utrustning. Furisbostället är flyttat till museiområdet från Karvat by.
  • Kimo bruk hör till de äldsta industrierna i Finland och grundades 1703 av svensktysken Peter Heijke. Kimo var en lämplig plats för järntillverkning eftersom här fanns bränsle, dvs. skog som gav träkol, forsar som gav vattenkraft och en hamn i närheten. Museet finns i ett järnmagasin från 1763. Där presenteras en miniatyr av Kimo bruk på 1700-talet samt av en hammarsmedja, stämningsfulla foton från arbetet på bruket och en hel del olika föremål och verktyg som har med järnförädling att göra, t.ex. smedens mästerbrev från Bergskollegiet i Stockholm eller gravkorsen som smederna smidde, även sitt eget.
  • Hägglunds fotomuseum öppnades år 2000 och är uppbyggd kring fotografen Erik Hägglunds fotografiateljé. En diger kamerasamling och ateljéutrustning berättar om fotografering från 1910 tills idag.