Vasa konsthalls utställning om Brändö fortsätter till 10.3

Vasa konsthalls utställning ”Paris, London, Brändö” har redan setts av 3736 besökare. Visningstiden för den populära utställningen har förlängts och du hinner ännu se den fram till 10.3.

Utställningen berättar om stadsdelen Brändös historia, näringar, liv samt kända och okända Brändöbor. Bland annat fotografier, kartor och konst finns framställda.

Under utställningen har man hittat och i form av donationer fått flera fotografier med Brändö-motiv, som nu kan ses i en bildpresentation på utställningen. Nya fotografier finns bland annat från Vikinga samt på den väderkvarn som fanns på Beckbruksområdet.

De rätta svaren i tävlingarna i anslutning till utställningen och vem som svarat rätt offentliggörs i utställningen och på Vasa konsthalls Facebook-sidor.

Efter utställningen ”Paris, London, Brändö” öppnas i Vasa konsthall 30.3 Kati Immonens, Mari Krappalas, Elina Ruohonens och Tiina Vainios utställning ”Havssystrar i antropocen”, som är en mångkonstnärlig undersökning om havet.

Bildtext: Motorbåtstävling vid Bomullsfabrikens strand. Bild: Österbottens museums arkiv.