Visas nu

You’ve Changed 

Jennifer Lipkin & Svetlana Bogatcheva + Jan Lehmus & NAOWAO

20.8.-30.10.2022

 

– En tidsperiod som har förändrat världen, delat oss, och samtidigt tvingat oss att komma tillbaka till
det essentiella:

Utställningen ”You’ve Changed” undersöker skapandet i en värld av förändring. Den påminner oss om konstens transformativa kraft och dess förmåga att agera som källa till entusiasm, stabilitet, syfte och framtidstro.

Utställningshelheten baserar sig på konstnärerna Svetlana Bogatchevas och Jennifer Lipkins konversationer under pandemi-våren 2021. Känslor av både kraft och uppgivenhet, immobilisering och digital samhörighet, samt en längtan efter kontakt med andra och omvärlden, var teman båda parterna lyfte fram. Materialitet, färg och dedikation till den kreativa processen blev källor till tröst för båda konstnärerna under dessa svåra tider.

Bogatcheva och Lipkin är också curatorer för utställningen. Genom att kombinera personliga och gemensamt gjorda verk har de skapat ett enhetligt narrativ i rummet . Dessutom erbjuder utställningen kollaborativt skapade ljud- och digitala verk av de inbjudna konstnärerna Jan Lehmus och Nao Wao.

Utställningsverken är mångfacetterade i ordets vida bemärkelse. Med arkitektoniska installationer, immersiva digitala verk, konceptuella skulpturer och abstrakta målningar bjuder Bogatcheva och Lipkin in publiken till multisensoriska stunder.

För mera information: www.youvechanged.net

Jennifer Lipkin. What goes up, 2022

Om konstnärerna:

Jennifer Lipkin (f. 1991) är en tvärdisciplinär konstnär med bakgrund i formgivning och arkitektur. Hennes mångfacetterade skapande görs med tonvikt på forskning, intuition och en kroppslig utgångspunkt. I sitt konstnärskap vill Lipkin skapa meningsfulla upplevelser och tankeväckande stunder genom att betona en sensorisk infallsvinkel då det gäller estetik. Genom atmosfäriska installationer, interaktiva skulpturer och korssmodala målningar uppmuntrar hon åskådaren till diskussion och reflektion, men framför allt till stunder som kräver närvaro. I alla hennes verk ligger betoningen på färg och repetition.

Lipkin har ställt ut på konstgallerier, festivaler och designutställningar, samt jobbat med kända företag såsom Iittala, Lumene och Issey Miyake. Lipkin representeras av Galleria Azur i Madrid. Hon har studerat arkitektur vid Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette (2017) och är utexaminerad konstmagister från Aalto-universitet: Högskolan för konst, design och arkitektur (2019).

Jennifer Lipkin jobbar från sin hemstad Vasa och sin arbetslägenhet i Helsingfors.

Svetlana Bogatcheva (f. 1986) är en multidisciplinär konstnär från Vasa. Bogatcheva skapar collage, textkonst, installation och skulptur och betonar experimentering som en kritisk del av skapandet. Ibland kommer hennes idéer ur visioner och drömmar, som tålmodigt väntat på sina ögonblick. Andra gånger börjar hon sin process med att leta efter material på industri- och stadssoptippar, loppisar och byggvaruhus. Därefter utvecklar hon nya sätt att arbeta med de okonventionella materialen, ofta genom att kombinera olika medier och tekniker.

Bogatcheva skapar verk som kännetecknas av en stark känsla av materialitet – en tredimensionell lek som utnyttjar tid, gravitation, värme och ljus. Hennes verk är kraftfullt förankrade i vår tid och samtidigt utforskande av de eviga frågorna om syfte, identitet och transformation. Bogatcheva har studerat Nya Medier och Innovation vid Hyper Island, Sverige (2007) och arbetat inom digitala medier och innovation i Storbritannien, Sverige och Italien. Bogatcheva har ställt ut i Finland, samt internationellt bland annat på The Royal Academy of Arts i London och CICA Museum i Sydkorea. Bogatcheva representeras av Tsivrikos Shake Gallery i London.

Svetlana Bogatcheva. Please forgive us, 2022.

Jan Lehmus (Erakko) är musiker och ljudkonstnär från Karleby. Genom att dokumentera och kartlägga ljudlandskap spårar Lehmus tidens gång och flyktiga ögonblick. Han studerar den emotionella och psykologiska påverkan av olika ljud och vibrationer. Detta görs genom att arkivera inspelningar av olika instrument, vardagliga föremål, städers atmosfärer och naturens ljud.

“Auditory Illusions” är resultatet av Lehmus samarbete med Lipkin och Bogatcheva för utställningen “You’ve Changed”. ”Auditory Illusions” är ett ekosystem, som består av olika ljudkällor. Ljudkällorna är fysiskt utplacerade runtom i utställningsutrymmet, vilket skapar en tidsöverskridande immersiv upplevelse för åskådaren. Konstnären använder binaurala rytmer och fältinspelningar för att skapa en sammanhängande 30-minuters loop. Samtidigt framställer ljudverket diverse narrativ, då åskådaren rör sig runt om i utställningen. Jan Lehmus började sin utforskning om ljudets kraft med syftet att skapa förändrade sinnestillstånd. Detta är ett sätt att anpassa sig till de förändringar och känslor som den globala pandemin har medfört.

Svenska kulturfonden, Svensk-Österbottniska samfundet (SÖS), Centret för konstfrämjande (Taike) och Paulos stiftelsen har stött det konstnärliga arbetet samt förberedandet av utställningen.

Ylin kuva: Liquid Memory, 2022.