Visas nu

Bekim Hasaj & Valentina Gelain: Dripping Cavities

4.11.2023–14.1.2024

 

Konstnärerna Bekim Hasaj och Valentina Gelain som inspirerats av olika områden och platser i Österbotten visar i sitt mångkonstnärliga utställningsprojekt Dripping cavities dialoger och möten genom videokonst, fotografier, digital och plastisk konst samt genom måleri. 

De internationella nutidskonstnärerna Valentina Gelain (IT) och Bekim Hasaj (ALB), bosatta i Malax, går till historien som de sista konstnärerna som ställer ut i Vasa konsthall som en del i Vasa stads museers utställningsprogram. Från år 2024 sker utställningsverksamheten i Vasa Konstnärsgilles regi. 

 Bekim Hasaj presenterar sin pågående forskning vid namn Scanning Landscape. Han strävar efter att representera landskapet utanför dess konventionella historiska ram. Det som driver honom är ett brännande behov att förstå sin egen intima relation till omgivningen och göra den visuellt synlig som en originell och personlig abstraktion.   

Valentina Gelains tvärvetenskapliga verkhelhet The Grey Hour visar hur vi på ett känslomässigt sätt kan förhålla oss till vår miljö och ge uttryck för vårt inre andliga rum.  Ur helheten framträder ett sinnestillstånd som berör apati, oförmåga att verka, problem med den egna jag-känslan och i synnerhet dissociativa störningar.  

Projekten har fått sin inspiration i Österbottens landskap och miljö år 2021, ur vilka de funnit sina uttryck. De två verken ekar mot varandra och finner resonans i sin dubbelhet. Den dialog som uppstår mellan dem finner sin röst i de områden där de genomfördes.  Utställningens mest centrala perspektiv är det geografiska läget och verkens utforskande/prövande karaktär.  

Konstnärerna bjuder publiken på varierande innehåll med former skapade med hjälp av olika tekniker så som video, fotografier, bildhuggeri och målningar.   

Utställningen följer tankens gång och utforskar möten och korsningar i den existerande verkligheten. Verkligheten öppnar sig och framträder som en karta med alltmer komplicerade stigar och psykiska labyrinter där jaget suddas ut och åter kan byggas upp och bli funnen som en sammanslagning av otaliga aspekter.  

Utställningen Dripping Cavities uppmuntarar till dialog mellan oss själva och en annan medvetenhet som får sitt uttryck i vår omgivning och dess nyanser. Den lyfter fram landskapet genom observationer, färger, former och mönster, som ger en uppiggande syn och väcker nyfikenhet genom att göra det som för tillfället är nästintill osynligt till materiella ting. 

Projektet har fått understöd av Svensk-Österbottniska samfundet, Svenska kulturfonden, TAIKE och Bröderna Gröndahls Stiftelse. 

Scanning Landscape. Bekim Hasaj, 2021

   

Bekim Hasaj (1990; Bajram Curri, Albanien) bor och jobbar för tillfället i Österbotten. Han strävar efter ett tvärvetenskapligt sätt att närma sig och är öppen för att experimentera utanför ramarna av sitt huvudsakliga forskningsfält. Hans konstnärliga arbete fokuserar ändå starkt på att utforska färger, tecken och målningar.  

Han är intresserad av psykologi, filosofi samt sociala och antropologiska teman, vilka han utvecklar och studerar som verktyg för självanalys och -observation. Hasaj funderar gärna över en parallell existens som han ser som en symbol för konstnärskapet – vare sig det är synligt eller inte, känt eller obekant.  

Valentina Gelain (1992; Feltre, Italien) bor och jobbar för tillfället i Österbotten. Gelain beaktar frågor som berör mänsklig existentialism med hjälp av en subjektiv erfarenhet och själviakttagelse. Hon inhämtar dem direkt från själsliga och emotionella, symboliska och drömlika områden.   

Genom att göra en mängd observationer berör hon form och innehåll, genom bild och intention olika forskningsområden så som inre konflikter, andliga landskap och förlåtelse. Som multimedial konstnär undersöker Gelain subjekt och figurer genom olika språk och sätt att kommunicera. 

 

Valentina Gelain, The Grey Hour, 2021. Stillbild: Valentina Gelain.