Visas nu

Visas nu

 

Benjamin Orlow: A SPRING BRIGHT EVENING

10.4.-23.5.2021

 

Stig stark du sång, stig stark du sång, stig stark du sång

Ur manlig lunga!

Flyg högt, flyg högt, o ton, flyg högt o ton

Av stål och malm!

Ett tor-dön är din röst

Den spränger, spränger med, den spränger med blanka vingar fram!

Ur dagens kvalm

Stig sol, stig sol, stig sol

Du dunkla sky försvinn,

och drag o sång

O sång, o sång!

I våra hjärtan,

I våra hjärtans sommar in.

 

A SPRING BRIGHT EVENING består av film, musik och skulpturer.

Benjamin Orlow (f. 1984) är en finlandsvensk konstnär baserad i London. Hans verk behandlar ofta identitet och dess förhållande till vår omgivning och historia. Orlows verk har bl.a. visats i London, Glasgow, Paris, Vien, São Paolo, New York och Stockholm.

 

Bild: Benjamin Orlow: A SPRING BRIGHT EVENING (2020), still.

I samarbete med: Kulturfonden, Konstsamfundet, Suomen taideyhdistys, Brahe Djäknar