Utstallningsförslag

Utstallningsförslag

Huvuddelen av Vasa konsthalls utställningar väljs genom den årliga, öppna utställningsansökan som öppnas i januari. Förutom detta ordnas utställningar som har producerats av Vasa stads museer samt som har producerats tillsammans med någon samarbetspartner. Utställningsutrymmets storlek är 230 m².