Vasa konsthalls historia

Vasa konsthalls historia

 

Konsthallen inledde sin verksamhet år 1966 på första våningen i Vasa stadshus. Då restaurerades utrymmena till en modern och ljus förevisningsplats för konsten. Om byggnadens historiska stil påminner Konsthallens välvda tegeltak och järnbalkarna som bär upp det. Vasa konsthall har tidigare fungerat som stall för brandkåren.

Stadshuset blev färdigt år 1883. I stadshusets s.k. Museisal ordnades även utställningar redan innan konsthallen inledde sin verksamhet.