Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

 

Vasa konsthall

Vasa stadshus, Senatsgatan 1 D, 65100 Vasa, Finland

Ingång till Vasa konsthall från Rådhusgatans sida.

Tfn +358 40 182 3839

 

Personalens kontaktuppgifter

Vasa konsthall på Facebook

 

Tillgänglighet

Vasa konsthalls utställningssalar är hinderfria, men när man ska till kundservicedisken och sortimentet av museiprodukter finns ett par trappsteg. Inva-wc finns i Galleri Ibis utrymmen.

Den trappfria ingången finns på den sida av byggnaden som vetter mot Vasaesplanaden, vid ingången till Galleri Ibis. Dörren är låst men man kan be personalen att öppna dörren, eller så kan man ringa till konsthallens info (tfn +358 40 182 3839). Personalen hjälper vid behov med att öppna dörren och med att ta sig längs rampen.

I omedelbar närhet av konsthallens ingång är det möjligt att stanna med bil. Kunderna kan parkera sin bil vid gatan.

Gårdens passager är av kullersten och är hala vid fuktigt väder. Lokalbussens hållplats finns i närheten.