Utställningen Sodium Roadium öppnar i Vasa konsthall 5.11

Utställningen Sodium Roadium av Terhi Nieminen och Iris Kärkkäinen består av ett självbiografiskt videoverk och en videoinstallation. De berättar om bilarnas, bensinstationernas och motorvägarnas värld nattetid så som den har upplevts under decennier. I den dokumentära kortfilmen Granada försöker man ta farväl av en gammal bil. Kortfilmen har vunnit Uusi Aalto-priset som sponsoreras av Finlands Filmstiftelse på Helsinki International Film Festival – Kärlek & Anarki i september 2022. 

Utställningen visas 5.11 2022 – 12.2 2023

Suomen Kulttuurirahasto och Centret för konstfrämjande (Taike) har stött utställningen.