Utställningarna Nyanser från 1920-talspaletten och Kaarina Heikinheimo – 5+ rum kan ses vid Tikanojas konsthem till och med 24.9. Missa inte!

De här två utställningarna hinner man ännu bekanta sig med vid Tikanojas konsthem:

 

Utställningen Nyanser på 1920-talspaletten är sammanställd ur konsthemmets egen samling och presenterar i huvudsak verk av finländska konstnärer. Frithjof Tikanoja köpte flera konstverk på 1920-talet, många av dem av tidens centrala konstnärer.

I utställningen visas flera verk som tidens konstkritiker observerat tack vare färgerna. Den naturnära färgernas palett, som vunnit popularitet i vår bildkonst på 1910-talet och som man ansåg ”finska”, syns stark. Det finns också friska och vågade färgnyanser, ” enriktig färgkultur”, som kritiken Edvard Richter skrev om William Lönnbergs verk. Internationella influenser syns också på verk av Eemu Myntti, som ju kan benämnas som färgvirtuos.

Verk i utställningen berättar om olika fenomen på 1920-talet. Decenniet kännetecknas av urbanisering, men kontakten till landsbygden var fortsättningsvis stark. Efter inbördeskriget eftersträvade man nationell enhetlighet, vilket även befäste intresset för bondesamhället, hembygden samt allmogekulturen. Konstnärerna fångade glimtar av tidsepoken i sina verk: staden och landet, vardag och helgdag. Från rytmen i Tyko Sallinens Lördagskväll förflyttas vi till helgdagens frid och atmosfär i verk av Alvar Cawén och Werner Åström. Andra konstnärer som presenteras i utställningen är bl.a. Wäinö Aaltonen, Matti Annala, Arvi Mäenpää, Jalmari Ruokokoski och Ilmari Vuori.

 

 

Konstnären Kaarina Heikinheimo (f. 1946) är mest känd som en textilkonstnär, vars konstnärsbana sträcker sig över fem decennier. Redan från början av sin konstnärliga karriär har hon gjort experimentella verk, ofta i stor skala.  Åren 1965–1968 studerade hon i Kreeta Pohjanheimos studio i Helsingfors och 1968 debuterade hon på Strindbergs Konstsalong i Helsingfors. Konstnären bor och arbetar i Vasa. 

Utställningen 5+ rum presenterar hennes omfattande konstnärliga karriär som en estetisk helhet, från det första koppartrådsverket från 1967 ända till de allra senaste textilrelieferna från 2023 som förmedlar en stark sommarkänsla. Som konstnär målar hon med tråd, vid sidan av den traditionella lintråden använder hon koppartråd eller överraskande nog glastråd. I de fem rummen har konstnärens koloristiskt glädjefyllda verk sammanställts till rumsliga installationer. 

Heikinheimo företräder ett självständigt och praktiskt skapande. Hon planerar och tillverkar allt själv, och enligt sina egna ord älskar hon sitt arbete. I hennes tidiga produktion hittas exempel på vävda motiv där figuren ännu är närvarande och som refererar till den måleristiska nyklassicismen. I den senare produktionen blir naturens former mer framträdande i hennes uttryck. De fristående kolumnformade textilverken berättar om färgens, formens och om rummets bemästring. Linet är konstnärens huvudsakliga arbetsmaterial. Motiven sträcker sig från naturens hav och skog till vardagliga föremål som prinsesstårtor eller karameller. Även fantasifulla former ryms in i hennes färgglada produktion.   

Konstnärens verk har visats i ett hundratal utställningar i Finland. Antalet verk i offentliga samlingar är imponerande, utmärkande är den stora andelen beställningsverk. Den omfattande produktionen består av hundratals verk, utav vilka ungefär 80 verk visas i den här utställningen. Utställningschef Maaria Salo har kuraterat den i samarbete med konstnären. Utställningen är producerad av Vasa stads museer.