Utforska och lär dig

Utforska och lär dig

 

Östenbottens museum

 

Vi erbjuder färdigt utskrivbart material för dig som är på väg till muséet med din grupp. Bland annat finns Österbottens museums planlösning att skriva ut för att lättare kunna planera besöket.

Terranova-naturvetenskaplig utställnings  uppgifter här och här.

Dessutom finns följande rundturer för Hedmanska samlingarna: Djurrundturen och Konst och känsla

Till utställningarna Vasa 400 och Hedmanska samlingarna hör också föremålsjakter som man kan bekanta sig med på förhand här: Vasa 400 och Hedmanska samlingarna

Webb – guidning

Johan Ludvig Runeberg betraktas som Finlands nationalskald. Han gick i Wasa trivialskola 1815 -1822.

Se mera: https://vimeo.com/508759315

 

Museimysteriet på Vasa stads museer

 

Österbottens museum hör till Finlands äldsta museer. Föreningen för Österbottens historiska museum samlade föremål och litterära samlingar i Österbotten för vetenskaplig forskning, vilket skulle möjliggöra en permanent museiutställning.

Lär känna Österbottens museums två intressanta utställningar och hitta svaren på museimysteriets frågor!

Hittar museimysteriet här.

 

Tikanojas konsthem

I den här mobilguiden får du följa med till platser som affärsmannen och konstsamlaren Frithjof Tikanoja hade en professionell eller personlig anknytning till. Det är Tikanojas chaufför, Yrjö Sorvari, som berättar om platserna och händelserna i Frithjof Tikanojas liv. Välkommen med på en tidsresa genom Frithjof Tikanojas Vasa!

Du kan ladda ner appen (Citynomadi/Nomadi) från en appbutik och den visar din position. Sedan kan du lyssna på Yrjö som berättar om olika platser och höra hur Vasa lät för hundra år sedan. Du behöver inte ha täckning när du rör dig.

Uppgifter som hör till “Nyanser på 20-talspaletten” hittar här (på finska och på svenska)

 

Ett besök på museer är alltid gratis för dagis- och skolgrupper 

Besöket kan bokas på museoinfo@vaasa.fi.

Skolor och daghem i Vasa kan ha fri besök med guidning.

Daghem och skolor i Vasa resebidrag för museibesök till Österbottens museum kan begäras av  föreningen för Österbottens historiska museum rf (kaj.hoglund@vaasa.fi) och skolor och daghem i Vasa som vill besöka Tikanojas konsthem kan ansöka om rese-ersättning från föreningen Tikanojas konsthems vänner. Anvisningar för detta finns här.

Tilläggsinformati on om det kommande programmet får lärarna av museipedagogen (liisa.palomaki@vaasa.fi) eller genom att skriva in dig på lärarnas e-postlista.

Museet i en kappsäck

 

Ibland går det inte att ta med sig gruppen på besök till något av stadens muséer, och för att lösa det problemet erbjuder Vasa stads museer Museet i en kappsäck-paket till utlåning. Med deras hjälp kan man göra ett museibesök t.ex. i klassrummet.

I kappsäckarna finns bilder och föremål med vars hjälp man kan bekanta sig med muséernas samlingar, konsthistoria, Vasas historia och havslevande djur. Innehållet kan anpassas till olika åldersgrupper.

Kappsäckarnas innehåll kan anpassas till olika åldersgrupper, trots att de enligt kulturfostransprogrammet KOPS främst riktar sig till förstaklassare. Modern konst- och Natur-kappsäckarna passar kanske bäst för daghem och förskolor, Hedman- och Tikanoja-kappsäckarna för åk. 1 och Bomullskappsäcken för högstadiet, men de kan som sagt anpassas efter gruppen. Kappsäckarnas innehåll kan användas inom ramen för olika ämnen, som slöjd, bildkonst, historia, biologi och geografi eller som en del av studiehelheter.

 

Man kan välja mellan fyra olika kappsäckar med olika teman:

Hedmanska samlingen

Kappsäcken presenterar målningar från den finländska guldåldern samt läkarparet och konstsamlarna Karl och Elin Hedman, vars samlingar utgör grunden för Österbottens museum. Dessutom kan man reda ut vad dåtidens läkarbesök kostade och även lära sig fläta yllearmband. Bilderna av konstverken som kommer med väskan kan man bekanta sig med här

Modern konst-kappsäcken
I den här kappsäcken finns bilder, uppgifter och texter med vars hjälp man kan bekanta sig med nutidskonsten. En del av materialet finns också tillgängligt digitalt här, och  kan t.ex. projiceras på väggen i klassrummet. Mer om denna kappsäck här

Vasa bomull

Den här kappsäcken berättar om Vasa bomullsfabriks historia. Med hjälp av bilder, reklam och materialprover kan man bekanta sig med fabriksarbetarnas liv och fabriksprodukterna. Väskan belyser industrialiseringen i Finland, och är sammanställd i samarbete med Vasa arbetarmuseum. Här hittar du information om Bomullskappsäcken, här finns uppgifter i anknytning till kappsäcken.

Naturen i en kappsäck

Med hjälp av den här kappsäcken kan man bekanta sig med livet i ett tropiskt korallrev. Väskan innehåller bl.a. djur, snäckor, koraller, en sjöborre och skolplanscher som berättar om korallrevsinvånarna.
Dessutom: pysselinstruktioner som passar temat.

Hur man tittar på konst – kappsäcken

Materialet i kappsäcken ger tips om hur man kan närma sig konstverk.

Kappsäcken innehåller instruktioner och bilder på konstverk som man kan använda för att jämföra skillnaderna mellan originalkonstverk och reproduktioner och för att söka efter olika detaljer i konstverken. Kappsäcken passar bra för modersmåls- och bildkonstundervisningen och är sammanställd speciellt med tanke på små betraktarögon. Här finns bilder.

Tikanojas konstsamling

Tikanojas konstsamlings kappsäcken kan man bekanta sig med verk ur Tikanojas konstsamling samt med familjen Tikanoja och deras hem. Vi får veta att Frithjof Tikanoja hade en butik och vad som såldes i den. Dessutom: bildigenkänningsuppgift och memory.

 

Kappsäckarna bokas via e-post på adressen liisa.palomaki@vaasa.fi

Kappsäckarna kan hämtas från Österbottens museum enligt överenskommelse. Bra att veta är att i synnerhet naturkappsäcken är skrymmande och tung så frakt per bil rekommenderas.

Lånetiden är två veckor. Att låna kappsäckarna är gratis, men om de inte lämnas tillbaka i tid uppbär vi en förseningsavgift.

 

Enligt KOPS är det meningen att sjundeklassarna ska besöka muséerna, men muséerna är en bra inlärningsmiljö för olika åldrar och det går naturligtvis att besöka oss när man vill.