Utbildning i vård av textilier 12.5

Lärare: tekstilkonservator Anna Häkäri
Gratis för hembygds- och lokalmuseer och öppet för publiken
Kl. 10-14. Matpaus kl 11.30-12.15 Regionala ansvarsmuseer bjuder mat och kaffe.
Man kan fråga också om andra aktuella frågor och råd som gäller hembygds- och lokalmuseer av närvarade museipersonal efter skolningen.
Skolningen är tvåspråkig.
Anmälningar före 28.4.2023 kaj.hoglund@vaasa.fi
Obs. Begränsat deltagarantal
Adress: Merikaarrontie 5, 66500 Lillkyro (Savilahtitalo)
Välkomna!