Till Österbottens museums utställning De vackraste skolplanscherna är det gratis inträde på Internationella dagen för personer med funktionsnedsättning tisdag 3.12.

 

Till Österbottens museums utställning De vackraste skolplanscherna är det gratis inträde på Internationella dagen för personer med funktionsnedsättning tisdag 3.12. Då hålls också syntolkad guidning av utställningen på finska och svenska samt guidning på finska med tolkning till teckenspråk.

 

Syntolkad guidning av utställningen De vackraste skolplanscherna hålls på svenska kl. 13 och på finska kl. 14. Den finska guidningen med tolkning till teckenspråk hålls kl. 16.

 

Den internationella dagen för personer med funktionsnedsättning har hållits sedan år 1992, då FN deklarerade 3.12 som officiell dag för personer med funktionsnedsättning.

 

Österbottens museum är öppet tisdag 3.12 kl. 10-17.