Till barnens konstklubbar kan man anmäla sig på nätet fram till 1.9

Till konstklubbarna för barn som börjar vid Kuntsi museum för modern konst på hösten kan man anmäla sig på nätet under augusti månad. Det nya läsåret inleds i början av september och pågår till maj 2021.  

Till konstklubbarna kan man anmäla sig fram till 1.9.2020 på adressen https://market.vaasa.fi/. 

Det finns två konstklubbar, av vilka MINI-konstnärerna är avsedd för 4-6-åringar och XS-konstnärerna för 7-12-åringar. I båda klubbarna bekantar vi oss med utställningar vid Kuntsi museum för modern konst och lär oss om konstskapande på ett sätt som är lätt att tillägna sig.  

MINI-konstnärerna träffas en gång i månaden på lördagar kl. 15-16. XS-konstnärerna träffas lördagar kl. 12-13.30. Under läsåret 2020-2021 ordnas 9 träffar: 5.9, 3.10, 7.11, 5.12, 9.1, 6.2, 6.3, 3.4 och 8.5. 

Båda klubbarna hålls i Kuntsis Studio, där barnen i lugn och ro och under handledning får lära sig. Konstklubbens läsårsavgift är 70 €/deltagare. 

Läsårets program meddelas i augusti på adressen: vasastadsmuseer.fi/