Tikanojas konsthems utställning Olli och Bucklan berättar på ett mångsidigt sätt om paret Ehrströms liv och konst

Konstnärsparet Olga Gummerus-Ehrström (1876–1938) och Eric O. W. Ehrström (1881–1934) är okända storheter inom finländsk konsthistoria.  Tikanojas konsthems utställning som berättar om paret Ehrströms liv och konst och öppnas 27.11 presenterar båda konstnärernas arbeten på ett mångsidigt sätt. Olga Gummerus-Ehrström och Eric O. W. Ehrström som var kända under smeknamnen Olli och Bucklan hade sin mest aktiva arbetsperiod på 1890–1930-talen.  

Utställningen, som visas i Tikanojas konsthem 27.11.2020–25.4.2021, har gjorts i samarbete med Serlachiusmuseerna i Mänttä, där utställningen visades innan den kom till Vasa.  Materialet som presenteras har sammanställts av en produktion som innehåller över 4300 skisser och verk av paret Ehrström. Paret testamenterade på 1930-talet produktionen till Gösta Serlachius konststiftelse.  Utställningen grundar sig på forskare Helena Hänninens forskning och katalogiseringsarbete. Hänninen var kurator för den ursprungliga utställningen och urvalet av verk, som även utställningen i Tikanojas konsthem baseras på.

Ett unikt konstnärspar – karriär och äktenskap sida vid sida

Olga Gummerus-Ehrström, dvs. Olli, flyttade till Vasa år 1884 när hon var 8 år och bodde med sin familj på Skolhusgatan 24 i det hus där Tikanojas konsthem numera finns.  Som 16-åring flyttade hon till Helsingfors för att studera vid Ateneums ritskola. Redan som studerande fick Olli erkännande som en lovande porträttmålare och Tikanojas utställning visar många av hennes tidiga arbeten. När hon utexaminerats från ritskolan flyttade hon som många finländska konstnärer till Paris för att fortsätta studera.

Eric O. W. Ehrström, dvs. Bucklan, inledde sina studier vid Finska konstföreningens ritskola 1899. Samma år blev han elev hos sin småkusin Marys make Axel Gallén (1865–1931, fr.o.m. 1907 Akseli Gallén-Kallela) i Kalela i Ruovesi, och efter det studerade han konstsmide och metalldrivning i Paris under de första åren på 1900-talet.

Olli och Bucklan träffades i Paris och blev enligt berättelser förälskade under sitt första möte. De gifte sig 1903 och levde och arbetade nära tillsammans under hela livet. Till skillnad från många andra kvinnliga konstnärer den tiden var Olli inte tvungen att avstå från sin karriär till förmån för äktenskapet och hushållsarbetet.

Från Fazers sötsaksförpackningar till kungakronan  

Utöver psykologiskt skarpsynta porträtt innehåller Olgas, dvs. Ollis produktion många självporträtt. I och med äktenskapet bekantade hon sig även i stor omfattning med konstindustrin, och hon designade och gjorde bl.a. glasmålningar, textilier och bruksgrafik både självständigt och tillsammans med sin make.   Designen för Fazers sötsaksförpackningar är säkert de av hennes arbeten som fått störst spridning.

Eric, dvs. Bucklan, var en konstsmed och dekorationskonstnär som var känd i synnerhet för sina metalldrivnings- och emaljarbeten. Han designade även smycken, glasföremål och kärl samt gjorde bruks- och konstgrafik. Utöver detta var han även konservator, lärare, författare, illustratör och kulinarist.

På utställningen i Tikanojas konsthem visas även Finlands kungakrona som Bucklan designade hösten 1918. Kronan har i efterhand tillverkats utifrån hans skisser av guldsmedsmästaren Tuomas Hyrsky år 2018. På utställningen visas även exempel på Bucklans vapendesign, bl.a. en modell av Finlands flaggas vapen från 1920 och Vasa stadsvapen.

Evenemang i anslutning till utställningen:

  • 20.2.2021 Föreläsning av Visavuoren museos direktör Pälvi Myllylä: Olli och Bucklan, konstnärsparets berättelse
  • Guidningar för allmänheten: 1, 21.2, 21.3 och 18.4.2021. Guidningar på svenska kl. 13 och på finska kl. 14.

Observera att Tikanojas konsthem är stängt 16.12.2020-1.1.2021. Museet är öppet som vanligt igen fr.o.m. lördag 2.1. Vasa stads museer har exceptionellt öppet även på trettondagen 6.1.2021. Välkommen på utställningar!