Visas nu

Visas nu

Hemma

21.5.-12.9.2021

Varpu Tikanoja, Utan titel, 1972, olja, privatsamling.

Hemma utställningen återvänder vi konkret hem – till Tikanojas konsthem.

Till ära av Tikanojas konsthems 70-års jubileum presenteras medlemmar i Tikanoja-familjen i rakt nedåtgående generationer i form av en grupputställning. Av barnen till kommerserådet Frithjof Tikanoja var många av de konstnärligt begåvade.  Varpu Maria Tikanoja (1928-1983), som studerade konst, var den näst yngsta av familjens barn, och studerade både konsthistoria och bildkonst. I samband med konststudierna i Italien tog livet också en ny vändning. Hon träffade den holländska skulptören Arthur Spronken i Milano 1954 medan de båda studerade vid Accademia di Belle Arte di Brera. Året därpå blev de både konstnärskollegor och ett äkta par.

Utställningen presenterar det visuella och konstnärliga uttrycket för familjen och släkten, vars gemensamma nämnare kan anses vara Varpu Tikanoja, som i planeringsskedet av utställningen har visat sig vara en inspiratör och livskälla för alla.  Tikanojas konsthems familjemedlemmar har återvänt hem, Varpu till sitt bandomshem och hennes barn till ett konsthem fyllt med deras morfars konst.

Totalt föddes fem barn i den utökade familjen Varpu och Arthur, varav några också blev konstnärer. Caius Spronken vände sig till skulptering som sin far, medan hans yngre systrar Siiri och Kore, liksom deras mor, vände sig till måleri. Också makarna till konstnärssyskonen blev konstnärer.

Utställningen innehåller målningar, ritningar, skulpturer och en interaktiv installation. Av utställningarna är endast bronsskulpturen av Frithjof Tikanoja inkluderad i den offentliga samlingen. De andra verken tillhör privata samlingar och är sällan tillgängliga för allmänheten, vissa till och med för första gången. Utställningen har producerats av Vasa stads museer och dess kurator är utställningschef Maaria Salo.

Grupputställningens konstnärer: Arthur Spronken och Varpu Tikanoja, Ree Meertens, Caius Spronken, Kore Spronken och Marjori Overdijk. (NL)

Vers la lumière- fransk konst ur Tikanojas samling

21.5.2021–25.9.2022

Leon Bonnat Kirjoittava tyttö
Léon Bonnat: Skrivande flicka (foto: Mikko Lehtimäki)

Samlingar av fransk konst var sällsynta i finska hem på 1920-talet. Frithjof Tikanoja skaffade sig under cirka 19 år ett antal franska konstverk. Han värderade flera av dessa verk högt, ja han ansåg att de var direkta mästarmålningar.

De verk som presenteras på utställningen Vers la lumière berättar i koncentrat om den franska konstens etapper på väg mot modernismen. Till sina teman bildar verken ingen enhetlig helhet. Utställningens tidigaste verk är en marin målning av Claude Joseph Vernét, Skeppsbrott från 1700-talet. I samlingen ingår också flera verk av konstnärer som arbetade i byn Barbizon, t.ex. Jean-François Millet, Jules Dupré och Constant Troyon.

Jean-François Millets Herdar vid brasa (1849) berättar om livet på landet. Av realismens representant Gustave Courbe visas bl.a. Ladugårdens inre. Av konstnären Léon Bonnat, som var lärare åt flera finska konstnärer, visas den stämningsfulla brevskrivande flicka. Av Paul Gauguins fina serie Noa Noa visas åtta verk. Utställningen Mot ljuset kulminerar i färgmättade målningar från början av 1900-talet av Maurice de Vlaminck och Henri Matisse.