Visas nu

Visas nu

 

På scen

16.9 2022-12.3 2023

 

Från och med hösten kikar vi i Tikanojas konsthem in i Vasas scenkonstliv. I utställningen på konsthemmets andra våning  ges en inblick i stadens teaterhistoria från 1800-talets ambulerande teatersällskap ända fram till nutid. Valda delar ur Vasa stadsteaters, Wasa Teaters, Vasa Operas och Dockteatern Tummetotts historia lyfts fram.

I den kulturhistoriska utställningen ses bland annat föremål ur teatervärlden som ingår i Österbottens museums samlingar. Till exempel visas fotografier samt dräkter använda av professor Irma Rewell (1929-2010) i olika operaproduktioner. Ur museets samlingar lyfts också föremål som förvärvats från Dockteater Tummetott och konst som tangerar temat scen. Med finns också inlånat material från Vasa stadsteater, Wasa Teater och Vasa Opera, så som miniatyrmodeller av scenografier, rolldräkter och fotografier.

 

TT Näyttämöllä
Vasa stadsteater, odaterad. Österbottens museums arkiv.

 

Hotel Ernst och Wasa Teater, som var verksam på övre våningen. Österbottens museums arkiv.

 

Utställningen är producerad av Vasa stads museer i samarbete med Vasa stadsteater och Wasa Teater. Utställningen lyfter fram stadens långa teatertradition och hyllar Vasa stadsteater inför sitt 80-års jubileum samt Wasa Teater som år 2019 fyllde hundra år.

Översta bilden: Vasa Brandkårshus. Österbottens museums arkiv.

 

 

 

Nyanser på 1920-talspaletten – Verk ur Tikanojas konstsamling

16.9.2022–

 

Tyko Sallinen: Lördagskväll,1920, olja på duk, foto: Vasa stads museer / Mikko Lehtimäki.

 

Utställningen Nyanser på 1920-talspaletten är sammanställd ur konsthemmets egen samling och presenterar i huvudsak verk av finländska konstnärer. Frithjof Tikanoja köpte flera konstverk på 1920-talet, många av dem av tidens centrala konstnärer.

I utställningen visas flera verk som tidens konstkritiker observerat tack vare färgerna. Den naturnära färgernas palett, som vunnit popularitet i vår bildkonst på 1910-talet och som man ansåg ”finska”, syns stark. Det finns också friska och vågade färgnyanser, ” enriktig färgkultur”, som kritiken Edvard Richter skrev om William Lönnbergs verk. Internationella influenser syns också på verk av Eemu Myntti, som ju kan benämnas som färgvirtuos.

Verk i utställningen berättar om olika fenomen på 1920-talet. Decenniet kännetecknas av urbanisering, men kontakten till landsbygden var fortsättningsvis stark. Efter inbördeskriget eftersträvade man nationell enhetlighet, vilket även befäste intresset för bondesamhället, hembygden samt allmogekulturen. Konstnärerna fångade glimtar av tidsepoken i sina verk: staden och landet, vardag och helgdag. Från rytmen i Tyko Sallinens Lördagskväll förflyttas vi till helgdagens frid och atmosfär i verk av Alvar Cawén och Werner Åström. Andra konstnärer som presenteras i utställningen är bl.a. Wäinö Aaltonen, Matti Annala, Arvi Mäenpää, Jalmari Ruokokoski och Ilmari Vuori.