Visas nu

Visas nu

 

Erika Adamsson – Nostalgi

12.2.2022–14.8.2022

 

Konstnären Erika Adamssons (1973) separatutställning i Tikanojas konsthem har fått nostalgi som tematisk utgångspunkt. Konstnären fascineras av ögonblick från det förflutna, stämningar och berättande. Nostalgins övergång nästan till patetiskhet framträder i de målningar, i vars utgångspunkter konstnären använder hemmuseernas autentiska interiörer som material. De senaste målningarna har skapats ur Tikanojas konsthems egen historia, där förutom familjemedlemmarna  även tjänstefolk levde i salarna i kommerserådets hem.

Adamsson är intresserad av illusionen av en gången vardag.  I bildmaterialet förekommer ofta människan i rummet, och modellerna kommer från autentiska fotografier, nutida dramaguidningar eller stillbilder ur filmer.  På samma sätt som minnen ur det förgångna blir suddiga, är inte heller målningar dokumentariska beskrivningar av historiska ögonblick utan färgade och uppbyggda.  Även om en målning är arrangerad upplever vi dess stämning som äkta och trovärdig. Nostalgi är flykt från vardagen, som en stunds vistelse som enda besökare i hemmuseets salong, där man kan sjunka in i det förflutna och identifiera sig med husinvånarnas liv. I interiörerna definierar detaljrikedomen i inredningen och tidsperiodens stilmöbler den förgångna tiden.

 

Olga, 2018 Olja på aluminium, 136 x 112 cm Foto: Antti Ranki, Courtesy of MAKASIINI CONTEMPORARY

 

Målningstekniken i alla verk är oljefärg på aluminiumskiva. Aluminium gör så att färgen kan glida på verkets yta, där friktionen inte bromsar handen och penseln. Det snabba målningsförloppet föregås av ett långsamt arbetsskede där konstnären avgränsar målningsytan i detalj.  Det långsamma arbetsskedet förbereder handens och tankens sammanhängande och synkrona rörelse på målningens yta – för att välja rätt samordning av färger.  I den färdiga målningen skymtar den silverglänsande aluminiumytan fram vid sidan av oljefärgen.

Konstnären Erika Adamsson från Åbo bor och arbetar i sin hemstad, där hon också har studerat. Hon blev utexaminerad från Åbo ritskola 1996 och undervisar numera i målarkonst i samma skola. Hon har presenterat sig på flera separatutställningar i Finland, senast bl.a. på Forum Box i Helsingfors 2019 och på Laukko gård 2021. År 2018 beviljades konstnären Finska Konstföreningens William Thuring-pris.  Utställningen är Erika Adamssons första presentation i Vasa och den har producerats av Vasa stads museer med utställningschef Maaria Salo som kurator.

 

Konstnären Erika Adamsson berättar om utställningen (på finska)

Längd 4,06 min. Video och editering Marcus Lerviks.

Öppningstal – Minna Sartes

 

Looking for lost time, 2018 Olja på aluminium, 136 x 112 cm Foto: Antti Ranki, Courtesy of MAKASIINI CONTEMPORARY

 

 

Översta bilden: Pale Green Taffeta, 2019. Olja på aluminium, 136 x 112 cm

Saastamoisen säätiön taidekokoelma / EMMA – Esbo moderna konstmuseum, Foto: Paula Virta / EMMA

 

 

 

Vers la lumière- fransk konst ur Tikanojas samling

21.5.2021–25.9.2022

Leon Bonnat Kirjoittava tyttö
Léon Bonnat: Skrivande flicka (foto: Mikko Lehtimäki)

Samlingar av fransk konst var sällsynta i finska hem på 1920-talet. Frithjof Tikanoja skaffade sig under cirka 19 år ett antal franska konstverk. Han värderade flera av dessa verk högt, ja han ansåg att de var direkta mästarmålningar.

De verk som presenteras på utställningen Vers la lumière berättar i koncentrat om den franska konstens etapper på väg mot modernismen. Till sina teman bildar verken ingen enhetlig helhet. Utställningens tidigaste verk är en marin målning av Claude Joseph Vernét, Skeppsbrott från 1700-talet. I samlingen ingår också flera verk av konstnärer som arbetade i byn Barbizon, t.ex. Jean-François Millet, Jules Dupré och Constant Troyon.

Jean-François Millets Herdar vid brasa (1849) berättar om livet på landet. Av realismens representant Gustave Courbe visas bl.a. Ladugårdens inre. Av konstnären Léon Bonnat, som var lärare åt flera finska konstnärer, visas den stämningsfulla brevskrivande flicka. Utställningen Mot ljuset kulminerar i färgmättade målningar från början av 1900-talet av Maurice de Vlaminck och Henri Matisse.