Visas nu

Visas nu

 

Årets Unga Konstnär 2021: Joel Slotte

1.10.2021 – 23.1.2022

Bildkonstnär Joel Slotte är Årets Unga Konstnär 2021. Slotte erhåller ett betydande stipendium av Tammerfors stad samt möjlighet att ordna en privatutställning i Tammerfors konstmuseum samt i Tikanojas konsthem som hör till Vasa stads museer. Slotte är i ordningen 37:e Årets unga konstnär. Samarbetet mellan Tammerfors konstmuseum och Vasa stads museer inleds med Joel Slottes utställning i anslutning till evenemanget Årets unga konstnär. Med priset vill man stöda internationellt intressanta finländska konstnärer yngre än 35 år.

Joel Slotte är också lokal konstnär som är född 1987 i Karleby. Han är numera bosatt i Helsingfors och arbetar som bildkonstnär, men gör även skulpturer. Han har studerat vid Nordiska konstskolan 2007-2009 och utexaminerades från Konstuniversitetets Bildkonstakademi som magister i bildkonst år 2016. Slotte målar tekniskt skickliga och figurativa oljemålningar av vardagliga, i vissa avseenden absurda och fiktiva situationer. Konstnären själv eller hans vänner har ofta varit modell för verken.

Fotograf: Christoffer Björklund
Joel Slotte, Sång från rövarnästet, 2020. Tammerfors konstmuseum.

Mina målningar föds ur vardagliga anekdoter, delade erfarenheter med vänner och iakttagelser av sådant som överlag finns nära mig på något sätt. Jag målar porträtt på mina vänner, mina närmaste och mig själv. Jag förser verkliga människor med fiktiva egenskaper och avbildar dem som alternativa versioner av sig själva. Dessa alter egon är ett sätt att konfrontera den omgivande verkligheten och dess fenomen; i en till synes lugn vardag blandas plötsligt fasa, olika känslors mellantillstånd samt kärlek och ren glädje.

Mitt målaravtryck är tätt, teckningsliknande, skarpt och mycket tidskrävande. Jag vill rentav slösa tid på mina målningar, för ett långsamt och utdraget arbetssätt skapar också tidsmässiga kristalliseringar och skikt. De formar i sin tur målningarnas situationer och aktiviteter med egna historiska och mytologiska avlagringar. 

Valet av Årets unga konstnär görs årligen av en sakkunnig arbetsgrupp, vars ordförande alltid är Tammerfors konstmuseums direktör – nuförtiden Taina Myllyharju – som har det avgörande beslutet om valet.

Samarbetsutställning i Tikanojas konsthem har producerad av Tammerfors konstmuseum.

 

Bild ovan: Konstnär Joel Slotte. Fotograf: Clas-Olav Slotte.

Vers la lumière- fransk konst ur Tikanojas samling

21.5.2021–25.9.2022

Leon Bonnat Kirjoittava tyttö
Léon Bonnat: Skrivande flicka (foto: Mikko Lehtimäki)

Samlingar av fransk konst var sällsynta i finska hem på 1920-talet. Frithjof Tikanoja skaffade sig under cirka 19 år ett antal franska konstverk. Han värderade flera av dessa verk högt, ja han ansåg att de var direkta mästarmålningar.

De verk som presenteras på utställningen Vers la lumière berättar i koncentrat om den franska konstens etapper på väg mot modernismen. Till sina teman bildar verken ingen enhetlig helhet. Utställningens tidigaste verk är en marin målning av Claude Joseph Vernét, Skeppsbrott från 1700-talet. I samlingen ingår också flera verk av konstnärer som arbetade i byn Barbizon, t.ex. Jean-François Millet, Jules Dupré och Constant Troyon.

Jean-François Millets Herdar vid brasa (1849) berättar om livet på landet. Av realismens representant Gustave Courbe visas bl.a. Ladugårdens inre. Av konstnären Léon Bonnat, som var lärare åt flera finska konstnärer, visas den stämningsfulla brevskrivande flicka. Av Paul Gauguins fina serie Noa Noa visas åtta verk. Utställningen Mot ljuset kulminerar i färgmättade målningar från början av 1900-talet av Maurice de Vlaminck och Henri Matisse.