Utställningsförslag

Utställningsförslag

I Tikanojas konsthem ordnas konstutställningar och temautställningar som kombinerar konst med kulturhistoriska föremål eller med konstindustri. Utställningarna har tids- och innehållsmässigt tyngdpunkten på 1800-talets och det tidiga 1900-talets konst, konstfenomen samt stil- och kulturhistoria. Utställningarna kan bestå av Tikanojas konsthems eller Vasa stads andra museers samlingsverk och -föremål samt av lån. Utställningarna är egenproducerade eller producerade av museets samarbetspartner.

Viktiga kriterier för utställningarna är högklassig traditionell konst, och för utställningsplaneringen de estetiska helheterna. I utställningarna läggs tyngdpunkten på klassisk konst. Det pedagogiska greppet och den museipedagogiska aktiviteten som hänför sig till utställningarna innehar en viktig position.

Det sammanlagda utställningsutrymmet på tre våningar är 413 m².

Vi tar emot utställningsförslag som är i linje med museets profil. Förslaget bör innehålla en skriftlig beskrivning av utställningsprojektet och deltagarna samt verkbilder (bilagorna max. 5MB).

Förslaget kan skickas till adressen maaria.salo(a)vaasa.fi.