Information för besökande skolgrupper

Information för besökande skolgrupper

På Tikanojas konsthem kan du med din grupp besöka olika slags konstutställningar året om. Man kan bekanta sig med utställningen med hjälp av en guidad tur, men en lärare kan också själv gå runt med sin klass på utställningen.

Före museibesöket

Ett museibesök fordrar alltid planering. Fundera ut hur mycket tid din grupp har, räkna in resorna och gruppens förberedelser på museet. För att se på utställningen är det lämpligt att reservera tid som motsvarar ungefär en lektion (45 min). Tala om besöket på förhand i skolan eller på daghemmet.

Om man vill kan man på förhand före konstmuseibesöket reservera en guidning via Österbottens museums info (tfn +358 6 325 3800 eller museoinfo@vaasa.fi). Även om du inte skulle boka en guidad tur, är det för att undvika trängsel önskvärt att på förhand meddela om gruppers självständiga besök på konstmuseet. Grupper som anmäler sig på förhand har möjlighet att bekanta sig med museet under museets vanliga öppettider.

På Tikanojas konsthem erbjuds också pedagogisk verksamhet som hänför sig till utställningarnas teman i samband med de pedagogiska veckorna. Tilläggsinformation om den aktuella verksamheten fås från lärarnas e-postlista och från lärarinfona.

Under besöket

Ryggsäckar, jackor och andra saker lämnas på krokarna som finns i museets entré. Om man har bokat en guide för gruppen väntar hen på gruppen vid museets infodisk.

Före museibesöket är det bra att diskutera med gruppen om hur man bör bete sig i ett museum.  Det viktigaste under ett museibesök är att komma ihåg att man inte får röra vid föremålen. Verken är värdefulla, så de kan lätt ta skada.

Ofta är det också bra att komma ihåg att det i museet kan finnas andra gäster under gruppens besök och att man måste unna dem möjligheten att få njuta av verken. På grund av det här bör man röra sig lugnt i utställningssalarna. Diskussion och frågor är alltid tillåtna, men onödigt oljud vore det bra att lämna utanför museet. Gruppens säkerhet och ansvaret för gruppen vilar alltid på läraren.

Efter besöket

På återresan eller i klassrummet kan man ännu efteråt diskutera om de stämningar och tankar som utställningsbesöket har väckt. Utställningens teman kan man fortsätta på både på bildkonstlektionerna och på andra lektioner beroende på utställningens tema, fråga modigt museipedagogen om tips för verksamheten!