Tikanojas konstsamling

Tikanojas konstsamling

 

Tikanojas konsthems samling innehåller konst som Frithjof Tikanoja (1877–1964) har samlat. Samlingen på över tusen konstverk innehåller verk av många konstnärer som är centrala i konsthistorien, både finländska och utländska. Tikanojas samling, liksom oftast är fallet med konstsamlingar som har fötts privat, har sin egen personliga karaktär, som berättar om samlarens intresse och sakkännedom.

Tikanojas konstsamling innehåller en betydande och för finländska förhållanden ganska ovanlig samling av utländsk konst, vars tonvikt ligger på fransk målningskonst från 1800-talet och början av 1900-talet. Tikanoja samlade under 1920-talet till sitt hem en betydande samling av fransk konst. Kända namn i samlingen är bla Edgar Degas, Paul Gauguin, Henri Matisse. Förutom detta innehåller samlingen av utländsk konst verk från 1600- och 1700-talen.

Samlingen av finländsk konst innehåller verk av Finlands kändaste konstnärer från sekelskiftet 1900. I samlingen finns bland annat förutom Akseli Gallen-Kallela och Eero Järnefelt flera kvinnliga konstnärer från 1800-talet så som Venny Soldan-Brofeldt, Maria Wiik, Fanny Churberg och Alexandra Frosterus-Såltin. Också de lokala konstnärerna är väl representerade. I samlingen finns rikligt med verk av till exempel Eemu Myntti och Arvi Mäenpää. Tikanoja verkade som båda konstnärernas mecenat.

Till Tikanojas konsthems samlingar hör också ett antikbibliotek, som ännu finns att se i Tikanojas konsthem. Biblioteket innehåller bland annat många förstaupplagor av tidens skönlitteratur, talrika faktaböcker om historia och konst samt en bred samling av finskspråkiga biblar.

Medan specialutställningar pågår visas inte alltid verk ur konstsamlingen.