Tikanojas konsthems vänner

Tikanojas konsthems vänner

Tikanojas konsthems Vänner rf grundades i slutet av 2001 för att stöda konsthemmets verksamhet och som en samarbetskanal och informationskälla för konsthemmets vänner. På vänkvällarna möts besläktade själar.

Till vännernas medlemsförmåner hör fritt inträde till konsthemmets utställningar, inbjudan att bekanta sig med nya utställningar, vännernas medlemsbrev samt inbjudan till vänkvällarna. Dessutom får föreningens medlemmar rabatt på konsthemmets egna tryckprodukter (10 %).

Gå med i Tikanojas vänner!

Som juniormedlen 10 € / år (under 25 år eller studerande)

Som individuell medlem 22 € / år

Som individuell medlem tillsammans med make / maka 35 € / år

Som ständig medlem 250 €

Som stödmedlem 835 € / år

Ladda ner en utskrivbar anmälningsblankett (PDF)

Du kan bli medlem genom att betala medlemsavgiften och meddela dina kontaktuppgifter till medlemssekreteraren Tuulikki Kouhi, tuulikki(a)kouhi.net. Medlemskortet får du från Tikanojas konsthem.

Medlemsavgift: Tikanojas konsthems Vänner: Nordea

FI07 1528 3000 1135 76

Ref.nr 5733

 

Adressförändringar:

Adressförändringar meddelas till marion.lepisto@gmail.com /0445023645.
Vi hoppas att alla föreningsmedlemmar som använder e-post skickar sin e-postadress till Marion Lepistö.

 

Styrelse:

Marion Lepistö, ordförande

Manu Korkman, viceordförande

Leena Lilius, sekreterare

Tuulikki Kouhi, ekonomi

Tytti Wessman

Hanna Erickson

Leena Ilmonen

Jaana Rintala

Veli Ekroos

 

Kommande evenemang:

Vid föreningens årsmöte som hölls den 20 maj 2021 i Österbotten museum, valde den tidigare regeringen att fortsätta i regeringen enligt förslaget.

Föreningens traditionella trädgårdsfest hålls söndagen den 11 juli 2021 kl
15. Programmet guidas först för att bekanta sig med konsthemmet
På hemma- utställning och sedan ett program och en liten servering
i trädgården.

 

Om evenemang meddelar vi per medlemsbrev, e-post, i de lokala tidningarnas evenemangsspalter och här på vänföreningens sida.

Tillställningarna är avgiftsfria för medlemmarna i Tikanojas konsthems Vänner rf. Välkommen!