Frithjof Tikanoja

Frithjof Tikanoja

Frithjof Tikanojan muotokuva
Frithjof Tikanojas porträtt

Frithjof Tikanoja (1877-1964) föddes i en bondsläkt från Kelviå. Mer än av jordbruk var Tikanoja dock intresserad av kommers och skönlitteratur. Efter arbeten som bodpojke och handelsrepresentant grundade han år 1905 tillsammans med Josef Lassila i Vasa partiaffären Lassila & Tikanoja. Bolaget växte och expanderade på 1920-talet till textil- och skoindustrin. Tikanoja blev kommerseråd år 1922.

Tikanoja började samla konst efter att han år 1918 gift sig med Ruusa Myntti. När 1930-talet inträdde var väggarna i sjubarnsfamiljens hem fulla av konst, verk så väl av gamla mästare som av modernister. Tikanoja var en kulturpersonlighet som älskade litteratur, musik, och sjöng i kör. Han stödde frikostigt särskilt finskspråkiga kultur- och bildningsprojekt. Tikanoja var med om att grunda Vasa konstförening år 1917.

Tikanoja donerade sitt hem och sin betydelsefulla konstsamling till Vasa stad år 1951. Hemmet blev till ett konstmuseum, genom vilket Tikanoja ville att hans samling skulle vara tillgänglig för vem som helst som var intresserad.