Tikanojas konsthems historia

Tikanojas konsthems historia

 

Tikanojas konsthem är beläget i kommerserådet Frithjof Tikanojas forna hem, som han donerade tillsammans med sina konstsamlingar till Vasa stad den 22 december 1951. Det nya konstmuseet öppnades för publik redan 26.12.1951.

Frithjof Tikanoja hade personligen upplevt konstens inspirerande inflytande och ville erbjuda samma möjlighet för andra. Han förstod sig på konstens pedagogiska betydelse, så det konstpedagogiska arbetet är ett av de centrala syftena i konsthemmets verksamhet. Samarbete förs med skolor och läroanstalter.

I Tikanojas samling som innehåller över tusen verk finns många arbeten av konsthistoriens centrala konstnärer, och en del verkliga pärlor ur världskonsten. Samlingens unika karaktär betonas av att den inte har samlats som en offentlig museisamling utan som en personlig privatsamling. Därför har Tikanojas samling, som fallet oftast är med konstsamlingar som har uppstått privat, sin egen personliga prägel.  Den berättar om samlarens intresse och hobby, den visar sin samlares karaktär och sakkunnighet och speglar också tidsperioden för samlandet. Frithjof Tikanoja gissade att hans samling skulle bli till allra mest glädje för de kommande generationerna, som skulle få njuta av att få se på äkta, betydelsefulla konstverk.