Filmverkstaden 10: När ljuset träffar precis rätt

Vasa Konsthall Senaatinkatu 1 D, Vaasa

29.5.-8.8.2021 När ljuspartiklar kommer i kontakt med ljuskänslig emulsion lagras en bild av ljuset. Efter behandling blir vad som först var en latent bild något synligt. Utställningen När ljuset träffar precis rätt (When the Light Hits Just Right) visar var magin i denna alkemiska process härstammar från genom verk av 14 konstnärer. Dessa konstnärer har

Elina Helkala – In Memoriam

Vasa Konsthall Senaatinkatu 1 D, Vaasa

12.8.-3.10.2021 Vad kommer det att finnas i världen efter människan eller hurudan skulle världen vara om här aldrig hade funnits människor? Dessa frågor är utgångspunkten i Elina Helkalas separatutställning i Vasa konsthall. Konstnären oroar sig för det ohållbara utnyttjandet av naturen. Hon behandlar temat med hjälp av en speciell teknik och ett speciellt material: Helkala

Anna Niskanen – Bower

Vasa Konsthall Senaatinkatu 1 D, Vaasa

9.10.-28.11.2021 Bower är ett fantasilandskap; en representation sammansatt av flera besökta platser. Samlandet av ett stycke natur är en del av reseupplevelsen och av konstnärens arbetsprocess. Snäckorna, kottarna och grenarna är skatter man tagit till sig och i vilka det laddas många förväntningar på att minnas. Fotograferandet fungerar medan man rör på sig på ett

Valontaivuttajat (Ljusböjarna)

Vasa Konsthall Senaatinkatu 1 D, Vaasa

4.12.2021-13.3.2022 Valontaivuttajat (Ljusböjarna) är ett kollektiv för ljuskonst som har koncentrerat sig på ljusmålningsfotografering och det fortsatta utvecklandet av den. Förutom sin kärnkompetens, ljusmåleriet gör gruppen ljusinstallationer såsom projektionskartläggning, ljusskulpturer och interaktiva ljusverk. Valontaivuttajat är inom ljusmålningsljuskonsten i Finland en pionjärgrupp vars medlemmar har utvecklat ett flertal ljusmålningstekniker och stilriktningar som har spritt sig över