Kuntsis samling – Kuntsis Stiftelse 50 år

Kuntsi museum för modern konst Sisäsatama, Vaasa

13.3.-30.5.2021 Kuntsis Stiftelse har bakom sig en 50-årig historia, som firas med utställning på Kuntsi museum för modern konst. Kuntsis samlingar presenterades i Helsingfors Konsthall under våren och sommaren 2020, och nu man kan bekanta sig med den omfattande samlingen i Vasa. Konsul Simo Kuntsi (1913–1984), ursprungligen Vasabo, grundade år 1970 stiftelsen som bär hans

Benjamin Orlow – A SPRING BRIGHT EVENING

Vasa Konsthall Senaatinkatu 1 D, Vaasa

10.4.-23.5.2021   Stig stark du sång, stig stark du sång, stig stark du sång Ur manlig lunga! Flyg högt, flyg högt, o ton, flyg högt o ton Av stål och malm! Ett tor-dön är din röst Den spränger, spränger med, den spränger med blanka vingar fram! Ur dagens kvalm Stig sol, stig sol, stig sol

Villalivet

Österbottens museum Museokatu 3, Vaasa

7.5–29.8.2021 Österbottens museums sommarutställning är Villalivet som presenterar villa- och stuglivets kulturhistoria i Vasaregionen och Österbotten från slutet av 1700-talet till nutid som ett övergripande kulturfenomen. Den presenteras med hjälp av fotografier, föremål ur samlingar och ett omfattande textmaterial. Även allmänheten har bidragit till utställningsmaterialet med sina erfarenheter, minnen och fotografier.  Utställningen lyfter fram ett

Hemma

Tikanojas konsthem Hovioikeudenpuistikko 4, Vaasa

21.5.-12.9.2021 I Hemma utställningen återvänder vi konkret hem – till Tikanojas konsthem. Till ära av Tikanojas konsthems 70-års jubileum presenteras medlemmar i Tikanoja-familjen i rakt nedåtgående generationer i form av en grupputställning. Av barnen till kommerserådet Frithjof Tikanoja var många av de konstnärligt begåvade.  Varpu Maria Tikanoja (1928-1983), som studerade konst, var den näst yngsta

Vers la lumière- fransk konst ur Tikanojas samling

Tikanojas konsthem Hovioikeudenpuistikko 4, Vaasa

21.5.2021–25.9.2022 Samlingar av fransk konst var sällsynta i finska hem på 1920-talet. Frithjof Tikanoja skaffade sig under cirka 19 år ett antal franska konstverk. Han värderade flera av dessa verk högt, ja han ansåg att de var direkta mästarmålningar. De verk som presenteras på utställningen Vers la lumière berättar i koncentrat om den franska konstens

Filmverkstaden 10: När ljuset träffar precis rätt

Vasa Konsthall Senaatinkatu 1 D, Vaasa

29.5.-8.8.2021 När ljuspartiklar kommer i kontakt med ljuskänslig emulsion lagras en bild av ljuset. Efter behandling blir vad som först var en latent bild något synligt. Utställningen När ljuset träffar precis rätt (When the Light Hits Just Right) visar var magin i denna alkemiska process härstammar från genom verk av 14 konstnärer. Dessa konstnärer har

1868 – 2021 – 2068

Kuntsi museum för modern konst Sisäsatama, Vaasa

12.6.-24.10.2021 Utställningen 1868 I 2021 I 2068 vid Kuntsis museum för modern konst lyfter fram omfattande samhälleliga strukturer och problem, vilkas verkan på människors liv är lika stor i nutid som i det förgångna och i framtiden. Namnet på utställningen, en serie årtal, symboliserar denna tidslinje. Utställningens utgångspunkt är det förgångna, då Finland på 1860-talet

Erik Johansson – Places Beyond

Kuntsi museum för modern konst Sisäsatama, Vaasa

12.6.-24.10.2021 Den internationellt framgångsrika fotokonstnären Erik Johansson ställer ut för första gången i Finland – konstnärens ansenliga privatutställning Places Beyond presenteras i Kuntsi museum för modern konst på sommaren 2021. Den svenska konstnären Erik Johanssons häpnadsväckande fotografier ställs ut för första gången i Finland i Kuntsi museum för modern konst i Vasa. Konstnären Erik Johansson

Elina Helkala – In Memoriam

Vasa Konsthall Senaatinkatu 1 D, Vaasa

12.8.-3.10.2021 Vad kommer det att finnas i världen efter människan eller hurudan skulle världen vara om här aldrig hade funnits människor? Dessa frågor är utgångspunkten i Elina Helkalas separatutställning i Vasa konsthall. Konstnären oroar sig för det ohållbara utnyttjandet av naturen. Hon behandlar temat med hjälp av en speciell teknik och ett speciellt material: Helkala

Jan-Erik Andersson

Österbottens museum Museokatu 3, Vaasa

17.9.2021-13.3.2022 Jan-Erik Andersson (f.1954) har under hela sin fyrtioåriga karriär ifrågasatt konstens och samhällets regler med överraskande och berättande verk. Till konstnärens mångsidiga produktion hör såväl performanser, rumskonst, video-, fotografi- och ljudverk, skulpturer som arkitektur, och av allt detta får man på Österbottens museum se ett mångsidigt urval. Till Anderssons karakteristiska formspråk hör grundfärgerna, lekfulla