Ta hand om byggnadsarvet! Kulturmiljödag 14.9

På Österbottens museum och i Hallstenska huset hålls lördag 14.9 en kulturmiljödag med temat ”Ta hand om byggnadsarvet”. Under dagen kan man bekanta sig med fönsterrenovering, köpa gamla fönsterbågar och lyssna på presentationer om byggnadsarvet och bevarandet av detta.

I Hallstenska husets källare (Lillagatan 1, Vasa) visar fönsterrenoveraren Saana Lind på förmiddagen kl. 10–13 gratis hur man renoverar fönster. Till försäljning finns även gamla fönsterbågar och lite andra gamla byggnadsdelar.

På eftermiddagen kl. 14– cirka 15.30 får man i Österbottens museums nedre aula lyssna på presentationer om byggnadsarvet och bevarandet av detta. En del av presentationerna hålls på finska och en del på svenska, och man kan lyssna på dem till priset av inträdesavgiften till museet eller med museikortet. Kaffe eller te ingår i inträdesavgiften.

– Sundom bygdeförenings ordförande Kjell Nybacka presenterar ett projekt där man renoverar en gammal mamsellkvarn vid kanten av åkerfältet på Söderfjärden i Sundom.

Anni Lehtimäki berättar om projektet ”Gamla gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten” som pågår vid Stundars.

Eva Sund-Knuuttila berättar om Österbottens byggnadsvård rf, som verkar i tre österbottniska landskap.

– Doktorand FM Matti Mäkeläs presentation behandlar aspekter kring österbottniska hus och byggnadstypens historia.

Evenemanget är en del av de europeiska kulturmiljödagarna.

Österbottens museum, museibutiken och kaféet har öppet kl. 10–17.