Specialistvisning i utställningen På scen lör 11.2 kl. 14

Rundtur med amanuens Nina Takala, som planerat utställningen. I På scen får vi en inblick i livet på Vasas scener, bland de utställda föremålen finns fotografier, kostymer och miniatyrer.

På scen kan ses vid Tikanojas konsthem fram till 12.3.

Visningen ingår i museiinträdet.