Sommarprogram på Vasa stads museer i juli och augusti

Heinäkuu/Juli

 

Kesätyöpajat/Sommarworkshop:

Joka arkipäivä Vaasan kaupungin museoiden pisteissä suomeksi ja ruotsiksi. / Varje vardag på finska och på svenska

TI Pohjanmaan museo/Österbottens museum klo/kl 10 och 14

KE/ONS Kuntsin modernin taiteen museo/Kuntsi museum för modern konst klo/kl 11 och 14

TO Tikanojan taidekoti/Tikanojas konsthem klo/klo 10 och 14

PE/FRE Vanhan Vaasan museo/Gamla Vasa museum klo/kl 10 och 14

 

2.7. Allmän guidning i Kuntsis museum för modern konst på svenska kl 13

2.7. Yleisöopastus Kuntsin modernin taiteen museossa suomeksi klo 14

5.7. Taiteilijavartti/Konstnärkvart  Björn Aho klo/kl 13, Svetlana Bogatcheva klo/kl, 14 Pohjanmaan museossa/i Österbottens museum 

9.7. Allmän guidning i Österbottens museum på svenska kl. 13

9.7. Yleisöopastus Pohjanmaan museossa klo 14 suomeksi

9.7. Suomen kuvataiteenpäivän etkot: Kaikki maalaa Tikanojan taidekodin puutarhassa

Finska bildkonstens dag: Alla målar i Tikanojas konsthems trädgård.

16.7. Allmän guidning i Tikanojas konsthem på svenska kl 13

16.7. Yleisöopastus Tikanojan taidekodilla suomeksi klo 14

19.7. Taiteilijavartti/Konstnärskvart Petri Hildén Pohjanmaan museossa/i Österbottens museum klo/kl 13

23.7. Allmän guidning i Gamla Vasa museum på svenska kl 13

23.7. Yleisöopastus Vanhan Vaasan museossa suomeksi klo 14

 

 

Elokuu/Augusti

3.8. Vaasan Palon päivä Vanhan Vaasan museossa/ Vasa Branddag i Gamla Vasa museum

5.8 Taiteilijavartti/Konstnärskvart Sylvia Javén Pohjanmaan museossa/i Österbottens museum klo/kl 13

6.8. Allmän guidning i Kuntsis museum för modern konst på svenska kl 13

6.8. Yleisöopastus Kuntsin modernin taiteen museossa suomeksi klo 14

9.8. Suomen taiteen päivä/ Den finländska konstens dag

10.8. Taiteiden yöt, vapaa pääsy Vaasan kaupungin museoille, jotka avoinna klo 15-21

Konstens natt, fritt inträde till Vasa stads museer, öppna kl 15-21

12.8. D&D Kuntsin modernin taiteen museossa /D&D  i Kuntsis museum för modern konst

13.8 Taiteilijavartti/Konstnärskvart Alexandra Sandbäck Pohjanmaan museossa/i Österbottens museum klo/kl 13

20.8. Vanhan Vaasan museo, Vanhan Vaasan päivä/Gamla Vasa museum, Gamla Vasa dagen

26.8 Konstnärsträff Alexander Salvesen Vasa Konsthall kl. 14

27.8. Taiteilijavartti/ Konstnärskvart Elina Försti Pohjanmaan museossa/ i Österbottens museum klo/kl 13

27.8. Allmän guidning i Gamla Vasa museum på svenska kl 13

27.8. Yleisöopastus Vanhan Vaasan museossa suomeksi klo 14

31.8. Itämeripäivä – itämeriaiheista puuhaa kaikille Pohjanmaan museossa klo 12.30-16.

Östersjödagen – Program med Östersjötema för alla på Österbottens museum kl. 12.30-16.00

31.8. Vanhan Vaasan museon viimeinen avoinna olopäivä opastus klo 16 suomeksi

Gamla Vasa museums sista öppetdag, guidning kl 15 på svenska