Tis 9.5 håller Österbottens museum stängt pga personalens utbildningsdag